Programın Amacı

Programın amacı; Covid-19 salgınından etkilenen imalat sektöründeki mikro / küçük işletmeler ile imalat, bilgisayar programlama ve bilimsel Ar-Ge sektörlerindeki yenilikçi genç mikro  / küçük işletmelerin faaliyetlerini sürdürmeleri ve istihdam seviyelerini korumalarını sağlamaktır.

 

Destek Ödemesine Esas Aylar

3 – 21 Mayıs Birinci Başvuru Döneminde başvuran ve onaylanan işletmeler için:

Ödemeye esas aylar: 2021 Mart, Nisan, Mayıs

Destek Ödeme Talep Formunun nihai onayının verilebileceği son tarih: 28 Ekim 2021

 

21 Haziran - 3 Eylül İkinci Başvuru Döneminde başvuran ve onaylanan işletmeler için:

Ödemeye esas aylar: 2021 Haziran, Temmuz, Ağustos

Destek Ödeme Talep Formunun nihai onayının verilebileceği son tarih: 30 Kasım 2021