Programın Amacı

İmalat ve bunun tamamlayıcısı olan öncelikli sektörler ile COVID-19 salgını etkilerinin nispeten yüksek olduğu bazı hizmet ve ticaret sektörlerindeki mikro ve küçük işletmelerin faaliyetlerini sürdürmeleri ve geçmiş dönem ortalama istihdam seviyelerini koruyarak yeni personel istihdam etmelerini sağlamaktır.

 

Program Bilgilendirme Sayfası

Program bilgilendirme sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Mevzuat

2021 Aralık ayından itibaren ilan edilen çağrılar için geçerli olan mevzuat

  Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı

2021 Mayıs ve Haziran döneminde ilan edilen çağrılar için geçerli olan mevzuat

  İmalatçı Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı

Uygulama Esasları

2021 Aralık ayından itibaren ilan edilen çağrılar için geçerli olan mevzuat

  Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı Uygulama Esasları

 

2021 Mayıs ve Haziran döneminde ilan edilen çağrılar için geçerli olan mevzuat

  İmalatçı Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı Uygulama Esasları

Başvuru ve Uygulama İşlemleri Takvimi

 Program başvuruları 31 Mart 2022’ye kadar yapılabilecektir. Program başvurusuna geçici onay verilen işletmelerin, istihdam edilen personel için ödeme talebi yapabilecekleri son tarih 13 Haziran 2022’dir.

Başvuru döneminin ilan edildiği ay:

2021 / Aralık

İstihdamın korunmasında referans kabul edilecek geçmiş dönem aralığı:

2021 Ocak – Aralık ortalaması*

 

 

 

 

 

İşlem adımı

Tarih aralığı

PROGRAM BAŞVURUSU VE GEÇİCİ ONAY SÜRECİ

İşletme program başvurusu son tarihi:

31 Mart 2022

saat 23:59

KOSGEB ilk kontrol süreci için son tarih:

En geç: 5 Nisan 2022

Varsa bildirilen eksik ve hataların işletme tarafından giderilebileceği son tarih:

11 Nisan 2022

saat 23:59         

KOSGEB son kontrol süreci sonu

(Bütçe kapsamında GEÇİCİ ONAY**):

En geç: 14 Nisan 2022

 

 

 

ÖDEME BAŞVURUSU VE KESİN ONAY SÜRECİ

Yeni personelin işe alınabileceği son ay:

(Ayrılması durumunda, şartları karşılayan başka bir personel destek süreci içinde istihdam edilebilir)

 Nisan, 2022

(SGK kayıtlarına yansımış olmalıdır)

Ödeme Talep Formunun işletme tarafından onaylanabileceği son tarih***:

13 Haziran 2022

(Not: Son onay tarihi, geri ödeme takviminde değişiklik yapılmaksızın 13 Haziran 2022’ye ötelenmiştir. Uygulama Esaslarının geri ödeme takviminin belirlenmesine ilişkin referans ayı “2022 Mayıs” ayı olarak, geri ödeme başlangıç ayı ise işbu takvimde belirtildiği üzere “2024 Mayıs” ayı olarak uygulanmaya devam edilecektir.)              

KOSGEB Uygulama Birimleri ödeme onayı için son tarih:

(Bütçe kapsamında KESİN ONAY**)

15 Haziran 2022

 

 

 

 

İkinci ödeme taksiti başvurusu süreci

İkinci ödeme taksiti için Ödeme Talep Formunun işletme tarafından onaylanabileceği son tarih****:

24 Nisan 2023

saat 23:59          

KOSGEB Uygulama Birimleri ödeme onayı için son tarih:

26 Nisan 2023

 

 

Geri ödeme başlangıcı:

2024 / Mayıs  

   

Başvuru Formundaki personel sayısı veya harcama beyanını artırmak için dilekçe verilebilecek son tarih

6 Haziran 2022

 

Not: SGK, Gelir İdaresi Başkanlığı ve diğer kurum kayıtlarındaki ilgili verilerini işbu takvimdeki son tarihlerden en az 2 iş günü önce güncellemeyen veya eksiklerini tamamlamayan ya da gerekli bildirimlerini yapmamış olan işletmelerin destek başvuru sistemine yansımayan bilgilerinden dolayı KOSGEB sorumlu tutulamaz.

*: SGK  kayıtlarına göre 4A kapsamındaki toplam prim günü sayısı 360’a bölünecek ve çıkan rakam bir üst tam sayıya yuvarlanacaktır  

**  : Geçici onay ve kesin onay, destek bütçesi kapsamında program ve ödeme talebi başvuru sırasına göre verilir.

***: Ödeme Talep Formu onayı KOSGEB tarafından verilen ancak ödeme işlemleri tamamlanamadan önce vergi / SGK borç sorgulama süresi dolan ve yenilenmesi gereken Ödeme Talep Formları 16 Haziran 2022’ye kadar güncellenebilir, KOSGEB Uygulama Birimleri tarafından 17 Haziran 2022’ye kadar bunlara onay verilebilir. 

****: Ödeme Talep Formu onayı KOSGEB tarafından verilen ancak ödeme işlemleri tamamlanamadan önce vergi / SGK borç sorgulama süresi dolan ve yenilenmesi gereken Ödeme Talep Formları 26 Mayıs 2023’e kadar güncellenebilir, KOSGEB Uygulama Birimleri tarafından 30 Mayıs 2023’e kadar bunlara onay verilebilir.