Programın Amacı

İmalat ve bunun tamamlayıcısı olan öncelikli sektörler ile COVID-19 salgını etkilerinin nispeten yüksek olduğu bazı hizmet ve ticaret sektörlerindeki mikro ve küçük işletmelerin faaliyetlerini sürdürmeleri ve geçmiş dönem ortalama istihdam seviyelerini koruyarak yeni personel istihdam etmelerini sağlamaktır.

 

 

Program Bilgilendirme Sayfası

Program bilgilendirme sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Mevzuat

2021 Aralık ayından itibaren ilan edilen çağrılar için geçerli olan mevzuat

  Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı

2021 Mayıs ve Haziran döneminde ilan edilen çağrılar için geçerli olan mevzuat

  İmalatçı Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı

Uygulama Esasları

2021 Aralık ayından itibaren ilan edilen çağrılar için geçerli olan mevzuat

  Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı Uygulama Esasları

 

2021 Mayıs ve Haziran döneminde ilan edilen çağrılar için geçerli olan mevzuat

  İmalatçı Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı Uygulama Esasları

Başvuru ve Uygulama İşlemleri Takvimi

Program başvuruları 10 Ağustos 2022’ye kadar yapılabilecektir. Program başvurusuna geçici onay verilen işletmelerin, istihdam edilen personel için ödeme talebi yapabilecekleri son tarih 28 Eylül 2022’dir.

 Aşağıdaki takvim 2022 Temmuz’da ilan edilen yeni 4. başvuru döneminin takvimidir.

  • Üçüncü başvuru dönemi revize ödeme talebi işlemleri takvimi için tıklayınız.

Başvuru döneminin ilan edildiği ay:

2022 / Temmuz

İstihdamın korunmasında referans kabul edilecek geçmiş dönem aralığı:

2021 Temmuz – 2022 Haziran ortalaması*

 

 

 

 

 

İşlem adımı

Tarih aralığı

PROGRAM BAŞVURUSU VE GEÇİCİ ONAY SÜRECİ

İşletme program başvurusu son tarihi:

10 Ağustos 2022

KOSGEB ilk kontrol süreci için son tarih:

En geç: 14 Ağustos 2022

Varsa bildirilen eksik ve hataların işletme tarafından giderilebileceği son tarih:

17 Ağustos 2022       

KOSGEB son kontrol süreci sonu

(Bütçe kapsamında GEÇİCİ ONAY**):

En geç: 19 Ağustos 2022

 

 

 

ÖDEME BAŞVURUSU VE KESİN ONAY SÜRECİ

Yeni personelin işe alınabileceği son ay:

(Ayrılması durumunda, şartları karşılayan başka bir personel destek süreci içinde istihdam edilebilir)

Ağustos, 2022

(SGK kayıtlarına yansımış olmalıdır)

Ödeme Talep Formunun işletme tarafından onaylanabileceği ilk ve son tarih***:

1 Ağustos 2022 - 28 Eylül 2022    

KOSGEB Uygulama Birimleri ödeme onayı için son tarih:

(Bütçe kapsamında KESİN ONAY**)

29 Eylül 2022

 

 

 

 

İkinci ödeme taksiti başvurusu süreci

İkinci ödeme taksiti için Ödeme Talep Formunun işletme tarafından onaylanabileceği son tarih****:

25 Ağustos 2023         

KOSGEB Uygulama Birimleri ödeme onayı için son tarih:

29 Ağustos 2023

 

 

Geri ödeme başlangıcı:

2024 / Eylül  

   

Başvuru Formundaki personel sayısı veya harcama beyanını artırmak için dilekçe verilebilecek son tarih

31 Ağustos 2022

 Not: Bu dönem yararlanıcıları için, 2022 Haziran’da işletmede çalışmayan personel “yeni” sayılacaktır. 

Not: SGK, Gelir İdaresi Başkanlığı ve diğer kurum kayıtlarındaki ilgili verilerini işbu takvimdeki son tarihlerden en az 2 iş günü önce güncellemeyen veya eksiklerini tamamlamayan ya da gerekli bildirimlerini yapmamış olan işletmelerin destek başvuru sistemine yansımayan bilgilerinden dolayı KOSGEB sorumlu tutulamaz.

*: SGK  kayıtlarına göre 4A kapsamındaki toplam prim günü sayısı 360’a bölünecek ve çıkan rakam bir üst tam sayıya yuvarlanacaktır  

**  : Geçici onay ve kesin onay, destek bütçesi kapsamında program ve ödeme talebi başvuru sırasına göre verilir.

***: Ödeme Talep Formu onayı KOSGEB tarafından verilen ancak ödeme işlemleri tamamlanamadan önce vergi / SGK borç sorgulama süresi dolan ve yenilenmesi gereken Ödeme Talep Formları 11 Ekim 2022’ye kadar güncellenebilir, KOSGEB Uygulama Birimleri tarafından 13 Ekim 2022’ye kadar bunlara onay verilebilir. 

****: Ödeme Talep Formu onayı KOSGEB tarafından verilen ancak ödeme işlemleri tamamlanamadan önce vergi / SGK borç sorgulama süresi dolan ve yenilenmesi gereken Ödeme Talep Formları 11 Eylül 2023’e kadar güncellenebilir, KOSGEB Uygulama Birimleri tarafından 13 Eylül 2023’e kadar bunlara onay verilebilir.