Programın Amacı

İmalat ve bunun tamamlayıcısı olan öncelikli sektörler ile COVID-19 salgını etkilerinin nispeten yüksek olduğu bazı hizmet ve ticaret sektörlerindeki mikro ve küçük işletmelerin faaliyetlerini sürdürmeleri ve geçmiş dönem ortalama istihdam seviyelerini koruyarak yeni personel istihdam etmelerini sağlamaktır.

 

Program Bilgilendirme Sayfası

Program bilgilendirme sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Mevzuat

2021 Aralık ayından itibaren ilan edilen çağrılar için geçerli olan mevzuat

  Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı

2021 Mayıs ve Haziran döneminde ilan edilen çağrılar için geçerli olan mevzuat

  İmalatçı Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı

Uygulama Esasları

2021 Aralık ayından itibaren ilan edilen çağrılar için geçerli olan mevzuat

  Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı Uygulama Esasları

 

2021 Mayıs ve Haziran döneminde ilan edilen çağrılar için geçerli olan mevzuat

  İmalatçı Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı Uygulama Esasları

Başvuru ve Uygulama İşlemleri Takvimi

Program başvuruları 10 Ekim 2022’ye kadar yapılabilecektir. Program başvurusuna geçici onay verilen işletmelerin, istihdam edilen personel için ödeme talebi yapabilecekleri son tarih 28 Kasım 2022’dir.

Not: Aşağıdaki takvim, 2022 Temmuz’da ilan edilen yeni (dördüncü) başvuru dönemine ilişkindir.

2021 Aralık – 2022 Mart tarihleri arasında başvuruya açık olan önceki (üçüncü) başvuru döneminde program başvurusu onaylanan işletmeler:

  • Üçüncü dönemin, ödeme talebi süresi revize edilmiş başvuru ve uygulama işlemleri takvimine erişmek için TIKLAYINIZ

Başvuru döneminin ilan edildiği ay:

2022 / Temmuz

İstihdamın korunmasında referans kabul edilecek geçmiş dönem aralığı:

2021 Temmuz – 2022 Haziran ortalaması*

 

 

 

 

 

İşlem adımı

Tarih aralığı

PROGRAM BAŞVURUSU VE GEÇİCİ ONAY SÜRECİ

İşletme program başvurusu son tarihi:

10 Ekim 2022

KOSGEB ilk kontrol süreci için son tarih:

En geç: 13 Ekim 2022

Varsa bildirilen eksik ve hataların işletme tarafından giderilebileceği son tarih:

18 Ekim 2022

KOSGEB son kontrol süreci sonu

(Bütçe kapsamında GEÇİCİ ONAY**):

En geç: 20 Ekim 2022

 

 

 

ÖDEME BAŞVURUSU VE KESİN ONAY SÜRECİ

Yeni personelin işe alınabileceği son ay:

(Ayrılması durumunda, şartları karşılayan başka bir personel destek süreci içinde istihdam edilebilir)

Ekim, 2022

(SGK kayıtlarına yansımış olmalıdır)

Ödeme Talep Formunun işletme tarafından onaylanabileceği ilk ve son tarih***:

1 Ağustos  - 28 Kasım 2022

(Not: Son onay tarihi, geri ödeme takviminde değişiklik yapılmaksızın 28 Kasım 2022’ye ötelenmiştir. Uygulama Esaslarının geri ödeme takviminin belirlenmesine ilişkin referans ayı “2022 Eylül” ayı olarak, geri ödeme başlangıç ayı ise işbu takvimde belirtildiği üzere “2024 Eylül” ayı olarak uygulanmaya devam edilecektir)

KOSGEB Uygulama Birimleri ödeme onayı için son tarih:

(Bütçe kapsamında KESİN ONAY**)

29 Kasım 2022

 

 

 

 

İkinci ödeme taksiti başvurusu süreci

İkinci ödeme taksiti için Ödeme Talep Formunun işletme tarafından onaylanabileceği son tarih****:

27 Ekim 2023

 

KOSGEB Uygulama Birimleri ödeme onayı için son tarih:

30 Ekim 2023

 

 

Geri ödeme başlangıcı:

2024 / Eylül  

 

Program Başvuru Formundaki personel sayısı veya harcama beyanını artırmak için dilekçe verilebilecek son tarih 

31 Ekim 2022

 

Not: Bu dönem yararlanıcıları için, 2022 Haziran’da işletmede çalışmayan personel “yeni” sayılacaktır. 

Not: SGK, Gelir İdaresi Başkanlığı ve diğer kurum kayıtlarındaki ilgili verilerini işbu takvimdeki son tarihlerden en az 2 iş günü önce güncellemeyen veya eksiklerini tamamlamayan ya da gerekli bildirimlerini yapmamış olan işletmelerin destek başvuru sistemine yansımayan bilgilerinden dolayı KOSGEB sorumlu tutulamaz.

*: SGK kayıtlarına göre 4A kapsamındaki toplam prim günü sayısı 360’a bölünecek ve çıkan rakam bir üst tam sayıya yuvarlanacaktır  

**  : Geçici onay ve kesin onay, destek bütçesi kapsamında program ve ödeme talebi başvuru sırasına göre verilir.

***: Ödeme Talep Formu onayı KOSGEB tarafından verilen ancak ödeme işlemleri tamamlanamadan önce vergi / SGK borç sorgulama süresi dolan ve yenilenmesi gereken Ödeme Talep Formları 5 Aralık 2022’ye kadar güncellenebilir, KOSGEB Uygulama Birimleri tarafından 8 Aralık 2022’ye kadar bunlara onay verilebilir. 

****: Ödeme Talep Formu onayı KOSGEB tarafından verilen ancak ödeme işlemleri tamamlanamadan önce vergi / SGK borç sorgulama süresi dolan ve yenilenmesi gereken Ödeme Talep Formları 6 Kasım 2023’e kadar güncellenebilir, KOSGEB Uygulama Birimleri tarafından 9 Kasım 2023’e kadar bunlara onay verilebilir.