Yeşil Dönüşüm Destek Programı

Programın Amacı

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeşil dönüşüm konusunda mevcut durumlarının tespit edilerek sorun ve ihtiyaçlarının belirlenmesi, bu konuda gerekli stratejilerin oluşturulması, bu stratejiler doğrultusunda kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanmasıdır.

 

(Bu destek programı, Proje Yönetim Dairesi Başkanlığı tarafından tasarlanmıştır.)

Destek Unsurları

 

YEŞİL DÖNÜŞÜM DESTEK PROGRAMI DESTEKLERİ

DESTEK ÜST LİMİTİ (TL)

DESTEK ORANI

1

Elektrik Motorları Etüt Hizmeti Desteği*

1.500

%100

2.500

2

Elektrik Motorları Değişim Giderleri Desteği**

60.000

%75

100.000

3

Enerji Etüt Hizmeti Desteği

30.000

%75

4

Verimlilik Artırıcı Giderler Desteği

400.000

%40

 

(*) Elektrik Motorları Etüt Hizmeti Desteği kapsamında elektrik motorları etüt hizmeti başlangıç tarihinden önceki son 12 (on iki) ay içinde toplam enerji tüketimi 10 TEP’ten 50 TEP’e kadar olan işletmeler için 1.500 (binbeşyüz) TL, 50 TEP’ten 100 TEP’e kadar olan işletmeler için 2.500 (ikibinbeşyüz) TL’dir.

(**) Elektrik Motorları Değişim Giderleri Desteği kapsamında elektrik motorları etüt hizmeti başlangıç tarihinden önceki son 12 (on iki) ay içinde toplam enerji tüketimi 10 TEP’ten 50 TEP’e kadar olan işletmeler için 60.000 (altmışbin) TL, 50 TEP’ten 100 TEP’e kadar olan işletmeler için 100.000 (yüzbin) TL’dir.

Dikkat Edilmesi Gerekenler