• Sınav, 24 Haziran 2012 Pazar günü KOSGEB Başkanlık Binası Abdulhak Hamit Cad. No:66 Mamak ANKARA adresinde yapılacaktır.
  • Sınav başlama saati 09:30, bitiş saati 16:00’dır. Sınav başlamadan yarım saat önce sınav yerinde olunması uygun olacaktır.
  • Ankara dışından sınava iştirak edecek olan KOBİ Uzman Yardımcılarının sınav günü sabah en geç saat 08:30 da
    Sıhhiye Köprüsü üzerinden alınarak sınav yerine servis aracıyla getirilecek ve sınav bitiminde aynı yere servis aracıyla bırakılacaklardır.
  • Sınav oturumu sabah ve öğle olmak üzere üç oturumda yapılacaktır.
  • Sınavda hesap makinası ve sözlük kullanılmayacaktır.
  • Adaylar, cep telefonu, çağrı cihazı ve benzeri haberleşme araçlarını sınav süresince kapalı tutacaklardır.
  • Soru zarfları açıldıktan sonra gelenler sınava alınmayacaktır.

Sınava girmeye hak kazananların listesi için tıklayınız...

Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2012