Mali  Raporlar

  2022 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
  2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
   2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Ek Tablolar
  2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
  2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Ek Tablolar
  2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
  2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Ek Tablolar
  2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
  2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Ek Tablolar
  2017 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 
  2017 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Ek Tablolar 
  2016 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 
  2016 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Ek Tablolar 
  2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 
  2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Ek Tablolar 
  2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 
  2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Ek Tablolar 
  2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 
  2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Ek Tablolar 
  2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 
  2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Ek Tablolar 
  2011 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 
  2011 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Ek Tablolar 
  2010 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 
  2010 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Ek Tablolar 
  2009 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 
  2009 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Ek Tablolar

Mali  Tablolar 

  2022 Yılı Ocak Ayı Mali Tabloları
  2022 Yılı Şubat Ayı Mali Tabloları
  2022 Yılı Mart Ayı Mali Tabloları
  2022 Yılı Nisan Ayı Mali Tabloları
  2022 Yılı Mayıs Ayı Mali Taploları
  2022 Yılı Haziran Ayı Mali Tabloları


  2021 Yılı Ocak Ayı Mali Tabloları
  2021 Yılı Şubat Ayı Mali Tabloları
  2021 Yılı Mart Ayı Mali Tabloları
  2021 Yılı Nisan Ayı Mali Tabloları
  2021 Yılı Mayıs Ayı Mali Tabloları
  2021 Yılı Haziran Ayı Mali Tabloları
  2021 Yılı Temmuz Ayı Mali Tabloları
  2021 Yılı Ağustos Ayı Mali Tabloları
  2021 Yılı Eylül Ayı Mali Tabloları
  2021 Yılı Ekim Ayı Mali Tabloları
  2021 Yılı Kasım Ayı Mali Tabloları
   2021 Yılı Aralık Ayı Mali Tabloları

  2020 Yılı Ocak Ayı Mali Tabloları
   2020 Yılı Şubat Ayı Mali Tabloları
   2020 Yılı Mart Ayı Mali Tabloları
   2020 Yılı Nisan Ayı Mali Tabloları
   2020 Yılı Mayıs Ayı Mali Tabloları
   2020 Yılı Haziran Ayı Mali Tabloları
   2020 Yılı Temmuz Ayı Mali Tabloları
   2020 Yılı Ağustos Ayı Mali Tabloları
   2020 Yılı Eylül Ayı Mali Tabloları
   2020 Yılı Ekim Ayı Mali Tabloları
   2020 Yılı Kasım Ayı Mali Tabloları
   2020 Yılı Aralık Ayı Mali Tabloları

 
  2019 Yılı Ocak Ayı Mali Tabloları
   2019 Yılı Şubat Ayı Mali Tabloları
   2019 Yılı Mart Ayı Mali Tabloları
   2019 Yılı Nisan Ayı Mali Tabloları
   2019 Yılı Mayıs Ayı Mali Tabloları
   2019 Yılı Haziran Ayı Mali Tabloları
   2019 Yılı Temmuz Ayı Mali Tabloları
   2019 Yılı Ağustos Ayı Mali Tabloları
   2019 Yılı Eylül Ayı Mali Tabloları
   2019 Yılı Ekim Ayı Mali Tabloları
   2019 Yılı Kasım Ayı Mali Tabloları
   2019 Yılı Aralık Ayı Mali Tabloları

  2018 Yılı Ocak Ayı Mali Tabloları
  2018 Yılı Şubat Ayı Mali Tabloları 
  2018 Yılı Mart Ayı Mali Tabloları 
  2018 Yılı NisanAyı Mali Tabloları 
  2018 Yılı Mayıs Ayı Mali Tabloları 
  2018 Yılı Haziran Ayı Mali Tabloları
  2018 Yılı Temmuz Ayı Mali Tabloları 
  2018 Yılı Ağustos Ayı Mali Tabloları 
  2018 Yılı Eylül Ayı Mali Tabloları 
  2018 Yılı Ekim Ayı Mali Tabloları 
  2018 Yılı Kasım Ayı Mali Tabloları 
  2018 Yılı Aralık Ayı Mali Tabloları 

  2017 Yılı Ocak Ayı Mali Tabloları
  2017 Yılı Şubat Ayı Mali Tabloları
  2017 Yılı Mart Ayı Mali Tabloları
  2017 Yılı Nisan Ayı Mali Tablolar
  2017 Yılı Mayıs Ayı Mali Tabloları
  2017 Yılı Haziran Ayı Mali Tabloları
  2017 Yılı Temmuz Ayı Mali Tabloları
  2017 Yılı Ağustos Ayı Mali Tabloları 
  2017 Yılı Eylül Ayı Mali Tabloları 
  2017 Yılı Ekim Ayı Mali Tabloları
  2017 Yılı Kasım Ayı Mali Tabloları  
  2017 Yılı Aralık Ayı Mali Tabloları

  2016 Yılı Ocak Ayı Mali Tabloları
  2016 Yılı Şubat Ayı Mali Tabloları
  2016 Yılı Mart Ayı Mali Tabloları
  2016 Yılı Nisan Ayı Mali Tabloları
  2016 Yılı Mayıs Ayı Mali Tabloları
  2016 Yılı Haziran Ayı Mali Tabloları
  2016 Yılı Temmuz Ayı Mali Tabloları
  2016 Yılı Ağustos Ayı Mali Tabloları
  2016 Yılı Eylül Ayı Mali Tabloları
  2016 Yılı Ekim Ayı Mali Tabloları
  2016 Yılı Kasım Ayı Mali Tabloları
  2016 Yılı Aralık Ayı Mali Tabloları

  2015 Yılı Ocak Ayı Mali Tabloları 
  2015 Yılı Şubat Ayı Mali Tabloları
  2015 Yılı Mart Ayı Mali Tabloları 
  2015 Yılı Nisan Ayı Mali Tabloları
  2015 Yılı Mayıs Ayı Mali Tabloları
  2015 Yılı Haziran Ayı Mali Tabloları
  2015 Yılı Temmuz Ayı Mali Tabloları
  2015 Yılı Ağustos Ayı Mali Tabloları
  2015 Yılı Eylül Ayı Mali Tabloları
  2015 Yılı Ekim Ayı Mali Tabloları
  2015 YIlı Kasım Ayı Mali Tabloları
  2015 YIlı Aralık Ayı Mali Tabloları 


İlgili Birim: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2022