Mali Tablolar 

   2024 Yılı Ocak Ayı Mali Tabloları
   2024 Yılı Şubat Ayı Mali Tabloları
   2024 Yılı Mart Ayı Mali Tabloları
   2024 Yılı Nisan Ayı Mali Tabloları
   2024 Yılı Mayıs Ayı Mali Tabloları

  2023 Yılı Ocak Ayı Mali Tabloları
  2023 Yılı Şubat Ayı Mali Tabloları
  2023 Yılı Mart Ayı Mali Tabloları
  2023 Yılı Nisan Ayı Mali Tabloları
  2023 Yılı Mayıs Ayı Mali Tabloları
  2023 Yılı Haziran Ayı Mali Tabloları
  2023 Yılı Temmuz Ayı Mali Tabloları
  2023 Yılı Ağustos Ayı Mali Tabloları
  2023 Yılı Eylül Ayı Mali Tablolar
  2023 Yılı Ekim Ayı Mali Tabloları
 2023 Yılı Kasım Ayı Mali Tablolar
  2023 Yılı Aralık Ayı Mali Tabloları

  2022 Yılı Ocak Ayı Mali Tabloları
  2022 Yılı Şubat Ayı Mali Tabloları
  2022 Yılı Mart Ayı Mali Tabloları
  2022 Yılı Nisan Ayı Mali Tabloları
  2022 Yılı Mayıs Ayı Mali Taploları
  2022 Yılı Haziran Ayı Mali Tabloları
  2022 Yılı Temmuz Ayı Mali Tabloları
  2022 Yılı Ağustos Ayı Mali Tabloları
  2022 Yılı Eylül Ayı Mali Tabloları
  2022 Yılı Ekim Ayı Mali Tabloları
   2022 Yılı Kasım Ayı Mali Tabloları
  2022 Yılı Aralık Ayı Mali Tabloları

  2021 Yılı Ocak Ayı Mali Tabloları
  2021 Yılı Şubat Ayı Mali Tabloları
  2021 Yılı Mart Ayı Mali Tabloları
  2021 Yılı Nisan Ayı Mali Tabloları
  2021 Yılı Mayıs Ayı Mali Tabloları
  2021 Yılı Haziran Ayı Mali Tabloları
  2021 Yılı Temmuz Ayı Mali Tabloları
  2021 Yılı Ağustos Ayı Mali Tabloları
  2021 Yılı Eylül Ayı Mali Tabloları
  2021 Yılı Ekim Ayı Mali Tabloları
  2021 Yılı Kasım Ayı Mali Tabloları
   2021 Yılı Aralık Ayı Mali Tabloları

KOBİ’ler için Rehber Dokümanlar

   COSME İhracat Rehberi
   COSME İnovasyon Raporu


İlgili Birimler:

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı  

Bilgi Yönetimi ve Karar Destek Dairesi Başkanlığı (bykd@kosgeb.gov.tr)

Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2024