KOBİ’lere finansman kaynağı sağlamak için KOSGEB ile Finansal Kurumlar Birliği bir araya geldi.

Finansal Kurumlar Birliği ile işbirliği içerisindeki finansal aracı kuruluşlara KOSGEB tarafından 26 Şubat’ta bilgilendirme toplantısı düzenledi.
 
Finansal Kurumlar Birliği üyeleri olan finansal kiralama, faktöring ve finansman kuruluşlarının katıldığı toplantıda, COSME (İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı) genel tanıtımı ve finansman bileşenine yönelik çağrılar konusunda sunumlar yapıldı, katılımcıların soruları yanıtlandı.
 
Toplantıda, küresel ekonomik kriz sonrası AB ekonomisinin yeniden canlandırılması için hazırlanan “akıllı, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme” odaklı Avrupa 2020 Stratejisi hedefleri aktarıldı. Bu hedeflere ulaşılmasında KOBİ’lerin çok önemli bir role sahip olduğu belirtilerek 2014-2020 yıllarını kapsayan COSME ‘nin de bu amaca hizmet edeceği ifade edildi.
 
Toplantıya KOSGEB AB Koordinasyon Müdürü Neriman Pınar Işın, KOBİ Uzmanı Gül Elçin Polat ve KOBİ Uzman Yardımcısı Onur Aslan katılım sağladı.
 
COSME Programından ülkemizin en üst seviyede yaralanması için finansal aracı kuruluşların  çaba ve katılımının öneminin vurgulandığı toplantıda, KOSGEB’in COSME Programı ulusal koordinatörü olarak programa proje sunacak tüm finans kuruluşlarının daima yanında olarak çabalarını destekleyeceği ifade edildi.
 
 
 
 
Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2016