COSME Programı Finansal Araçlarının tanıtımı ve çağrıların ele alınması amacıyla KOSGEB ve Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından, Avrupa Yatırım Fonu yetkililerinin katılımıyla finansal aracı kuruluşlara yönelik olarak 26 Kasım 2015’te İstanbul’da bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıda KOSGEB’i Başkan Yardımcısı Ahmet Karakoç temsil ettiği toplantıya, AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Finansman Dairesi Başkanlığı ve KOSGEB Avrupa İşletmeler Ağı temsilcileri katıldı.
 
Toplantının COSME oturumunun açılış konuşmasını yapan Karakoç, küresel ekonomik kriz sonrası AB ekonomisinin yeniden canlandırılması için hazırlanan «akıllı, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme» odaklı Avrupa 2020 Stratejisi hedeflerine ulaşılmasında KOBİ’lerin çok önemli bir role sahip olduğunu belirterek 2014-2020 yıllarını kapsayan, COSME “İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı”nın da bu amaca hizmet edeceğini ifade etti.
 
COSME Programının 2007-2013 yılları arasında uygulamada olan Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Programının (CIP) alt bileşeni EIP’in (Girişimcilik ve Yenilik Programı) yerini aldığını vurgulayan Ahmet Karakoç, program bütçesinin KOBİ'lerin finansmana erişiminin arttırılması, pazarlara erişiminin iyileştirilmesi, çerçeve koşulların geliştirilmesi ve girişimciliğin teşvik edilmesi amacıyla 7 yıl için 2,3 milyar AVRO olarak oluşturulduğunu belirtti.
 
KOSGEB Başkan Yardımcısı Karakoç, COSME Programı Finansman araçları altında KOBİ’lerin esnek ve kolay şartlarla kredi teminatlarına erişimini sağlayan kredi garantilerinin yanı sıra risk sermayesi yatırım şirketlerine yönelik destekler bulunduğu ifade etti.
 
COSME Programından ülkemizin en üst seviyede yaralanması için finansal aracı kuruluşların  çaba ve katılımının çok önemli olduğunu vurgulayan Karakoç, KOSGEB’in COSME Programı ulusal koordinatörü olarak programa proje sunacak tüm finans kuruluşlarının daima yanında olarak çabalarını destekleyeceğini ifade etti.
 
Avrupa Yatırım Fonundan Gunnar Mai (AB Garanti Destekleri Başkanı) tarafından COSME Programı Kredi Garanti Desteğine ilişkin kapsamlı bir sunum yapılarak, konuya ilişkin finans kuruluşlarının soruları yanıtlandı.
 
Avrupa Yatırım Fonu’ndan  Tomasz Kozlowski (İnovasyon ve Alternatif Finansman Programları Başkanı) tarafından COSME Programı Büyüme Amaçlı Öz Kaynak Desteği konusunda bilgi verildi.
 
 
 
 
Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2016