Türkiye konsorsiyumlarına yönelik olarak Avrupa İşletmeler Ağı 2015 Ulusal Toplantısı 20-21 Ekim 2015 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirildi.
 
KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programının(COSME) dört temel faaliyet alanından biri olan ‘Pazarlara Erişim’ kapsamında yer alan, 600 kuruluşun ortak olduğu Avrupa işletmeler Ağı(AİA), Türkiye’deki ve AB’deki yerel, ulusal, bölgesel aktörleri KOBİ’ler için bir araya getiriyor.
 
Avrupa İşletmeler Ağı’na, COSME (2014-2020) döneminde, KOBİ’lerin AB nezdindeki çalışmalara erişimini ve işbirliklerini artırmak için toplam 50 ortaktan oluşan 11 konsorsiyum ile devam ediliyor.
 
 
 
AİA 2015 Ulusal Toplantısı, KOSGEB, Avrupa Komisyonu, Avrupa KOBİ Ajansı (EASME), Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu temsilcilerinin açılış konuşmalarıyla başladı.
 
KOSGEB Başkan Yardımcısı Tuna Şahin, AİA’nın Türkiye’deki geçmiş deneyimi ve içinde bulunduğumuz dönemdeki yapılanması ile ilgili açıklamalarda bulundu. Şahin, sundukları imkânlar ve faaliyetleri ile KOBİ’lerin pazarlara erişimine önemli katkı sağlayan ağın yeni dönemde tüm ortak kuruluşlar için önemli fırsatlar sunacağını vurguladı.
 
Açılış konuşmalarının ardından, tüm konsorsiyumların koordinasyonundan sorumlu KOSGEB AB Koordinasyon Müdürlüğü, Avrupa Komisyonu, EASME ve konsorsiyumlar arasında görüşme ve bilgi paylaşımı gerçekleştirildi.
 
Toplantı, ikinci günde, konsorsiyumların eğitim ihtiyaçları çerçevesinde tasarlanan bir eğitim programı ile devam etti. Bu çerçevede, EEN ANATOLIA Konsorsiyomundan KOSGEB Ankara Ostim Müdürlüğü, EBIC-EGE Konsorsiyomundan Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi, IST-BUSINNOVA Konsorsiyomundan İstanbul Sanayi Odası bilgi deneyim paylaşımı yaptı.
 
Toplantı, COSME döneminde gerçekleştirilen ilk ulusal toplantı olup, Avrupa Komisyonu, Avrupa KOBİ Ajansı(EASME) ile konsorsiyumlar arasında işbirliği ve koordinasyonun gelişmesine katkı sağladı.
 

    

 

Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2016