KOBİ’ler için Küme Uluslararasılaşma Programı ile küme ve iş ağları işbirliği  kuvvetlendirilerek,  küme  konsorsiyumlarının   desteklenmesi  ve KOBİ’lerin küresel anlamda lider olmasına yardımcı olunması amaçlanmaktadır.

Küme ortaklıkları, Avrupa Küme İşbirliği Platformu aracılığı ile teşvik edilmektedir. Oluşturulan profiller ile sisteme üye olunabilmektedir. Platform vasıtasıyla ortak arama, eşleştirme etkinlikleri, uluslararası ortaklıklar vb. konularda bilgi sunulmaktadır.

 

Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2016