Turizm sektöründeki işletmelerin rekabet edebilirliği ve sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi için üç ana hedef belirlenmiştir:

» Turizm talebini artırmak ve çeşitlendirmek

» Sektörün sosyo-ekonomik bilgisinin geliştirilmesiyle, elverişli ve rekabetçi bir ortam için koşulları oluşturmak

» Bir turizm destinasyonu olarak Avrupa’nın görünürlüğünü artırmak ve hedef pazarlarda uluslararası iş ortakları bulmak için turizmle ilgili işleri desteklemek

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (European Destinations for Excellence)

2007 yılında Avrupa Komisyonu İşletme ve Sanayi Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen bir girişimdir. Henüz keşfedilmemiş ve düşük turist yoğunluğuna sahip destinasyonların sürdürülebilir turizm ilkeleri doğrultusunda; turistik cazibesinin artırılması, turistik çekim unsurlarının geliştirilerek, turist akışının yoğunlaştırılarak yerel ve bölgesel kalkınmanın hızlandırılması temel amaçlardır.

Bu kapsamda; Avrupa Komisyonu tarafından her sene farklı bir tema doğrultusunda, projeye dahil ülkeler bünyesinde turistik destinasyon seçim yarışmaları düzenlenmekte, henüz tam anlamıyla turizme kazandırılamamış ancak sürdürülebilir turizm çalışmaları neticesinde gelişim gösterme potansiyeli yüksek görülen destinasyonlar belirlenerek ortak bilgi ve iletişim ağına dahil edilmektedir.

Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2016