Avrupa’nın girişimcilik potansiyelini artırmak, girişimcilerin önündeki engelleri kaldırmak ve girişimcilik kültürünü yaymak amacıyla üç önemli konuyu kapsamaktadır:

» İş geliştirmeyi ve büyümeyi destelemek için girişimcilik eğitimi ve uygulaması

» Var olan yönetsel bariyerlerin kaldırılması ve iş dünyasında girişimcilerin    desteklenmesi

» Avrupa’da girişimcilik kültürünün yeniden alevlendirilmesi ve yeni nesil girişimcilerin korunması

Girişimcilik Eylem Planı, girişimcilerine yönelik üye ülkeler ve katılımcı ülkelerin kendi destek hizmetlerini geliştirmelerini sağlamayı amaçlamaktadır. Böylelikle iyi uygulamaların aktarılması, yeni araçlar ve metodolojiler geliştirilmesi yollarıyla artı değer oluşmasına yardımcı olunacaktır.

Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2016