TABLO-1 Girişimcilik Destek Üst Limitleri ve Oranları Tablosu
  TABLO-2 Girişimcilik Destek Programı Destek Başvuru ve Ödeme Belgeleri Tablosu

Yeni Girişimci Desteği ile ilgili Formlar

  Yeni Girişimci Desteği Başvuru Formu (e-Devlet üzerinden doldurulacaktır.)
  Yeni Girişimci Desteği Taahhütnamesi (e-Devlet üzerinden doldurulacaktır.)
  Yeni Girişimci Desteği Destek Ödeme Talep Formu (e-Devlet üzerinden doldurulacaktır.)
  Yeni Girişimcilik Desteği Revizyon Formu
  Yeni Girişimci Desteği İş Planı (Online Başvuru sırasında sistemden alınacaktır.)Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi ile ilgili Formlar

  UGE Eğitmen Bilgi Formu
  UGE Katılımcı Başvuru Formu (e-Devlet üzerinden doldurulacaktır.)
  UGE Eğitime Katılmaya Hak Kazananların Listesi
  UGE Katılımcı Devam Çizelgesi
  UGE Katılma Belgesi Almaya Hak Kazanan Katılımcı Listesi
  UGE Sonuç Raporu
  UGE Başvuru Formu
  UGE Protokolü
  UGE Katılım Belgesi
  UGE Yüksek Öğretim Kurumu Başvuru Formuİş Planı Ödülü ile ilgili Formlar

  İş Planı Ödülü İşletme Başvuru Formu
  İş Planı Ödülü Yüksek Öğretim Kurumu Başvuru Formu
  İş Planı Ödülü Yurtiçi Yurtdışı Kurum Kuruluş Başvuru Formu
 İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği ile ilgili Formlar

  İŞGEM Başvuru Formu
  İŞGEM İş Planı
  İŞGEM Taahhütnamesi
  İŞGEM Adı Kullanım Hakkı Sözleşmesi
  İŞGEM Desteği Destek Ödeme Talep Formu
  İŞGEM Faaliyet Raporu
  İŞGEM Revizyon FormuTeminat Giderlerinin Desteklenmesi

  Teminat Giderlerinin Desteklenmesine Ilişkin Usül ve Esaslar 
  Teminat Giderleri Destek Ödeme Talep FormuKullanım Klavuzu

  Ödeme Talep Formu Hazırlanması VideosuYayınlar

  Girişimcilik ile ilgili Yayınlar