Endüstriyel Uygulama Programına;
 Ar-Ge ve/veya inovasyon projesi kamu kaynakları ile desteklenerek başarıyla tamamlanmış projelerin,
 Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan projelerin,
 Patent belgesi ile koruma altına alınmış ve prototip aşaması tamamlanmış buluş ve fikirlerin sahipleri, kullanım hakkını sözleşme ile hak sahibinden devralmış işletmeler veya Türk Patent Enstitüsü (TPE) tarafından devri yapılmış patent sahibi işletmeler başvurabilir.

Proje başvuruları online olarak www.kosgeb.gov.tr adresindeki KOBİ Giriş Sayfası üzerinden yapılmaktadır.

  Endüstriyel Uygulama Programı Proje Başvuru Formu(www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)
  Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Programı Proje Revizyon-Tamamlanma Raporu Formu
  Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Destek Ödeme Talep Formu (Proje başvurusunu online yapanlar için www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)
  Tablo 1 - Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Başvuru ve Ödeme Belgeleri Tablosu
  Tablo 2 - Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Destek Üst Limitleri ve Oranları Tablosu