2. Dönem /2019 Yılı Ocak ayı itibariyle yapılacak Başvurular için

Proje başvuruları online olarak www.kosgeb.gov.tr adresindeki KOBİ Giriş Sayfası üzerinden yapılmaktadır.

 • İşletme için Başvuru Formları

 

 1. KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Başvuru Formu (e-devlet üzerinden başvuru)
 2. Başvuru Formu ekleri olan yardımcı dokümanlar (Örnektir Başvuru için Kullanılamaz. Başvuru sayfasında yer almaktadır)
 3. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Taahhütnamesi (e-devlet üzerinden başvuru)
 4. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Danışmanlık Hizmeti Sonuç Raporu
 5. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Revizyon Formu (e-devlet üzerinden başvuru)
 6. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Proje Tamamlama Formu (e-devlet üzerinden başvuru)
 7. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Ödeme Talep Formu (e-devlet üzerinden başvuru)

 

 • Değerlendirme ve İzleyici Formları

 

 1. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Ön Değerlendirme Formu
 2. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Teknik İnceleme Formu
 3. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Mali Analiz Formu
 4. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Dönemsel İzleme
 5. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Koordinatör Ziyaret Formu
 6. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Proje Sonrası İzleme Formu

 

 • Kurul Değerlendirme Formları

 

 1. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Kurul Karar Formu
 2. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Puanlama Formu


  1. Dönem /31 Mart 2018 tarihi ve öncesi başvurular için geçerli olan mevzuat

 

 1. KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Başvuru Formu (e-devlet üzerinden başvuru)
 2. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Taahhütnamesi (e-devlet üzerinden başvuru)
 3. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Danışmanlık Hizmeti Sonuç Raporu
 4. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Revizyon Formu (e-devlet üzerinden başvuru)
 5. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Proje Tamamlama Formu (e-devlet üzerinden başvuru)
 6. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Ödeme Talep Formu (e-devlet üzerinden başvuru)

 

 • Değerlendirme ve İzleyici Formları

 

 1. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Ön Değerlendirme Formu
 2. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Teknik İnceleme Formu
 3. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Mali Analiz Formu
 4. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Dönemsel İzleme
 5. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Koordinatör Ziyaret Formu
 6. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Proje Sonrası İzleme Formu

 

 • Kurul Değerlendirme Formları

 

 1. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Kurul Karar Formu
 2. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Puanlama Formu

  1. Dönem (31 Mart 2018 tarihi ve Öncesi)  Uygulama ve Esasları

  KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı
  KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Uygulama Esasları