2021.01 İmalat Sanayi Sektöründe Dijitalleşme Sürecine Katkı Sağlayabilecek Yerli Teknoloji Geliştiricisi KOBİ’lerin Desteklenmesi Proje Teklif Çağrısı

  Proje Teklif Çağrısı
  Proje Başvuru Formu Ana Bölüm   (Örnektir, asıl başvuru sistem üzerinden yapılacaktır.)
      · 2.1-2.11 No.lu Ek Bölüm
  Proje Başvuru ve Uygulama Kılavuzu
  Kurul Değerlendirme Kriterleri Tablosu
  Satın Alma Niyet Mektubu Örneği

2021.02 İmalat Sanayi Sektöründe Faaliyet Gösteren KOBİ’lerin Üretim ve İlişkili İş Süreçlerinde Dijital Teknolojilerden Yararlanma Düzeyinin Arttırılması Proje Teklif Çağrısı

  Proje Teklif Çağrısı
  Proje Başvuru Formu Ana Bölüm    (Örnektir, asıl başvuru sistem üzerinden yapılacaktır.)
      · 2.1-2.11 No.lu Ek Bölüm
  Proje Başvuru ve Uygulama Kılavuzu
  Kurul Değerlendirme Kriterleri Tablosu
  OECD İmalat Sanayi Sektörleri Teknoloji Düzeyi Sınıflandırma Tablosu (Orta Yüksek ve Yüksek Teknoloji)

Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2018