Katılım sürecinde Avrupa Birliği tarafından ülkemize sağlanan AB mali kaynakları da etkin olarak kullanılacaktır. Bu çerçevede, Türkiye’nin 2014-2020 döneminde yararlanacağı Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında yaklaşık 180 milyon Avro tutarında kaynak sivil toplumun ve sivil toplum diyaloğunun güçlendirilmesi için ayrılmıştır. Yürütülen projeler aracılığıyla vatandaşlarımız ile AB vatandaşları arasında diyalog yaratmada etkin bir rol oynayan Erasmus+ Programı da iletişim faaliyetleri için önemli bir araç olacaktır. Bu çerçevede, 2014-2020 döneminde Türkiye tarafından Erasmus+ Programı kapsamında kullanılacak yaklaşık 900 milyon Avro Türk ve AB vatandaşları arasındaki etkileşimin güçlendirilmesine hizmet edecektir. Aynı şekilde Türkiye’nin katılım sağladığı Ufuk 2020 (Horizon 2020), Yaratıcı Avrupa (Creative Europe), İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME) ve İstihdam ve Sosyal Yenilikçilik (EaSI) gibi Birlik Programları da iletişime destek sağlamak üzere etkin olarak kullanılmaktadır.

Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2018