KOSGEB’in Geri Ödemeli Destek Programlarından faydalanan işletmeler için geri ödeme tahsilatları 30 Eylül 2019 tarihine kadar ertelendi.
Tarih: 26 Ekim 2018

KOSGEB Destek Programları kapsamında 31/08/2019 tarihine kadar vadesi dolacak olan ve muaccel hale gelmeyen geri ödemeli destek tahsilatlarının talepte bulunan KOBİ’ler için, herhangi bir yasal faiz almaksızın 30/09/2019 tarihine kadar uzatılması ve bu karardan KOSGEB İcra Komitesi'nin 2018/07 nolu toplantısında alınan 15 nolu KOSGEB alacaklarının ertelenmesi kararından yararlanan KOBİ’lerin de faydalanabilmesi kararı alındı.

Bu karara istinaden erteleme talebini yazılı olarak bildiren KOBİ’ler için;

- 31/08/2019 tarihine kadar ödenmesi gereken ve muaccel hale gelmeyen geri ödemeli borçları için erteleme uygulanacaktır.

- 31/01/2019 tarihine kadar borç ertelemesi talebinde bulunan işletmeler de bu düzenlemeden faydalanabileceklerdir.

 - Vadesi geçmiş ancak muaccel hale gelmeyen borçlar için de erteleme yapılabilecektir.

 Ancak erteleme talebi her halükarda 31/08/2019 tarihine kadar yapılmalıdır.

- Teminat/Kefalet Mektubunun süresinin asgari 31/10/2019 tarihli olmasına dikkat edilmelidir.

- Ertelenen borçlar nedeniyle KOBİ’lerden herhangi bir yasal faiz tahsil edilmeyecektir.

- Ertelenen borçların tamamının en geç 30/09/2019 tarihinde ödenmesi gerekmektedir.

Kredi faiz desteği kapsamında kullanılan kredilerde asıl alacaklı ilgili banka olduğu için bu karar kredi faiz desteği geri ödeme taksitlerini kapsamamaktadır.

Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2018

Galeri