G43 Anadolu Girişim Sermayesi Fonu Projesi Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı  (IPA) altında geliştirilmiş bir AB projesidir. Proje Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,  Avrupa Yatırım Fonu (EIF) ve KOSGEB tarafından yürütülmüştür. Bu proje ile Türkiye’nin Nuts II ölçeği bazında az gelişmiş bölgelerindeki (43 il) KOBİ’lerin bir girişim sermayesi fonu yardımıyla finansmana erişiminin artırılması amaçlanmış olup 31 Ağustos 2011 tarihinde yürürlüğe girmiş ve 31 Aralık 2017 tarihinde sona ermiştir. Fonun ömrü 10 (+1) yıl olarak tasarlanmış olup, 2021 yılında sona ermesi planlanmaktadır.

Proje kapsamında,  G43 Anadolu Girişim Sermayesi Fonu’nu kuran Fon Yöneticisinin bulunması, incelenmesi, fon yapısının oluşturulması ve fona yatırım yapılması süreci için KOSGEB’in esas katılımcılarından olduğu İstanbul Risk Sermayesi Girişimi (iVCi) bir platform olarak kullanılmıştır.

Fon Yöneticisi iki tanesi Kayseri’de, bir tanesi de Şanlıurfa’da olmak üzere toplam üç yatırım gerçekleştirmiştir.

G43 Anadolu Girişim Sermayesi Fonu Türkiye’nin ilk ve tek bölgesel fondur.

Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2019