İşletme Değerlendirme Raporu Başvurusu

KOSGEB’in kamu kurumlar ile yapmış olduğu veri paylaşım protokolleri kapsamında almış olduğu idari kayıt verilerini kullanılarak işletmenin kendi mevcut durumu hakkında bilgi edinmesine yönelik “KOSGEB İşletme Değerlendirme Raporu” 2019 yılında hizmete alınmış ve işletmelerimizin istifadesine sunulmuştur. Rapor temelde 7 bölümden (İşletme Künye Bilgileri, Genel Sıralama, İnsan Kaynakları, Ar-Ge/Yenilik/Markalaşma, Verimlilik, İhracat, Finansman) oluşmaktadır.

İşletme Değerlendirme Raporu (İDR)  vasıtasıyla işletme kendi sektöründe; Türkiye geneli ve İBBS Düzey 1’e göre rakiplerine göre ilgili sektördeki konumunu, son 5 yıllık dönemdeki performansını, mali durumunun yıllar itibariyle gelişimini gösteren finansal bilgileri sektör ortalamaları ile birlikte görebilmekte olup; aynı zamanda ihracat yapan/yapmayan işletmeler için de hedef pazarlar ve pazar payı hakkında bilgi sahibi olabilmektedir. Objektif verilere dayalı bu rapor sayesinde işletme, kendisini sektöründe Türkiye Geneli ve bölgesinde (İBBS Düzey1) konumlandırma ve diğer işletmeler ile kıyaslama imkânı bulabilecektir.

En son onaylı mali yıla ait Bilanço usulünde defter bilgisi bulunan işletmeler için bu rapor hazırlanmaktadır.

İşletmenizin raporuna ulaşmak için tıklayınız.

Örnek rapora ulaşmak için tıklayınız.

Örnek İngilizce rapora ulaşmak için tıklayınız.

Rapor hakkında detaylı bilgi (Metaveri) almak için tıklayınız.

Görüş, öneri ve değerlendirmelerinizi lütfen idr@kosgeb.gov.tr elektronik posta adresine gönderiniz.

 

 

İşletme Değerlendirme Raporu Tanıtım Videosu

 

İşletme Değerlendirme Raporu Eğitim Videoları

 

İşletme Değerlendirme Raporu Etkileşimli Tanıtımı

Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2022