İşletme Değerlendirme Raporu Başvurusu

KOBİ’lerin, rekabet güçlerini arttırmak, pazara ilişkin öngörülerini geliştirmek ve stratejik kararlarını etkin bir şekilde uygulamak için iş deneyimlerini sürekli olarak incelemeleri ve değişikliklere hazırlıklı olmaları gerekmektedir. Bunun için de gerekli verilerin toplanarak analiz edilmesi önem arz etmektedir. KOSGEB, bu doğrultuda kurum ve kuruluşlardan mevzuatları dâhilinde alınan verileri işleyerek, KOBİ’nin kendisini değerlendirebileceği "İŞLETME DEĞERLENDİRME RAPORU" adı altında bir rapor düzenlemiştir.

Bu rapor, e-Devlet üzerinden tüm KOBİ’lerimizin kolaylıkla erişebileceği şekilde tasarlanmıştır. Raporda, 6’lı Nace sınıflamasına göre sektör ortalamaları hesaplanmış ve bu sayede KOBİ’nin kendisini sektöründe, Türkiye genelinde ve İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması Düzey 1‘de karşılaştırabilmesine yönelik imkân sağlanmıştır.

İŞLETME DEĞERLENDİRME RAPORU; Rapor İçeriği, İşletme Künyesi, Genel Sıralama, İnsan Kaynakları, Ar-Ge, Yenilik ve Markalaşma, Verimlilik, İhracat ve Finansman bölümlerinden oluşmaktadır.

En son onaylı mali yıla ait Bilanço veya Basit usulde defter bilgisi bulunan işletmeler için bu rapor hazırlanmaktadır.

İşletmenizin raporuna ulaşmak için tıklayınız.

Örnek rapora ulaşmak için tıklayınız.

Örnek İngilizce rapora ulaşmak için tıklayınız.

Rapor hakkında detaylı bilgi (Metaveri) almak için tıklayınız.

Görüş, öneri ve değerlendirmelerinizi lütfen idr@kosgeb.gov.tr elektronik posta adresine gönderiniz.

 

İşletme Değerlendirme Raporu Tanıtım Videosu

 

İşletme Değerlendirme Raporu Eğitim Videoları

 

İşletme Değerlendirme Raporu Etkileşimli Tanıtımı

Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2022