İşletme Değerlendirme Raporu Başvurusu

KOSGEB’in kamu kurumları ile yapmış olduğu veri paylaşım protokolleri kapsamında almış olduğu idari kayıt verilerini kullanılarak işletmenin kendi mevcut durumu hakkında bilgi edinmesine yönelik “KOSGEB İşletme Değerlendirme Raporu” 2019 yılında hizmete alınmış ve işletmelerimizin istifadesine sunulmuştur. Rapor temelde 7 bölümden (İşletme Künye Bilgileri, Genel Sıralama, İnsan Kaynakları, Ar-Ge/Yenilik/Markalaşma, Verimlilik, İhracat, Finansman) oluşmakta ve en son mali yıla ait verileri olan işletmeler için hazırlanabilmektedir.

İşletme Değerlendirme Raporu (İDR)  vasıtasıyla işletme kendi sektöründe; Türkiye geneli ve İBBS Düzey 1’e göre sektördeki konumunu, son 5 yıllık dönemdeki performansını, mali durumunun yıllar itibariyle gelişimini gösteren finansal bilgileri sektör ortalamaları ile birlikte görebilmekte olup; aynı zamanda ihracat yapan/yapmayan işletmeler için de hedef pazarlar ve pazar payı hakkında bilgi sahibi olabilmektedir. Bu rapor sayesinde işletme, kendisini sektöründe Türkiye Geneli ve bölgesinde (İBBS Düzey1) konumlandırma ve diğer işletmeler ile kıyaslama imkânı bulabilmektedir.

İşletmelerin finansa erişimine katkı sağlanması ve iş ilişkilerinde kullanılmasının yaygınlaştırılması amacıyla İşletme Değerlendirme Raporu’na başvurular 1 Mart 2023 tarihinden itibaren Findeks Platformu üzerinden alınmaya başlamış olup söz konusu rapora e-Devlet üzerinden erişim sonlandırılmıştır. İlk aşamada işletmeler kendi raporlarını 3 ay süresince ücretsiz olarak alabilecektir. İkinci aşamada ise işletmenin Findeks üzerinden ücret karşılığında hem kendi raporunu alması hem de rıza vereceği üçüncü kişiler ile paylaşması mümkün olabilecektir.

İşletmenin raporunu temin edebilmesi için Findeks platformuna üye olması gerekmektedir.

  • Halihazırda Findeks üyesi işletmeler https://www.findeks.com/sitesinden giriş yaparak talep oluşturması yeterlidir.
  • Üye olmayan işletmeler; TCKN ile işlem yapıyorsa (şahıs işletmeleri) doğrudan Findeks web sitesinden üyelik yapabilirler.  Tüzel kişi işletmeler ise Findeks platformundan doldurdukları üyelik sözleşmelerini çalıştıkları bankalara vermek suretiyle üyelik işlemelerini tamamlayabileceklerdir.
  • İşletme karekodlu çek kullanıyor ise mevcut durumda Findekse üye olarak İDR’yi talep edebilecektir.

İşletmenizin raporuna ulaşmak için : https://www.findeks.com

İDR'nin hizmet sunumu 1 Mart 2023 tarihinden itibaren www.findeks.com web adresi üzerinden sağlanacak olup, söz konusu rapora e-Devlet üzerinden erişim sonlandırılmıştır. 

 

Örnek İşletme Değerlendirme Raporu 

Örnek İşletme Değerlendirme Raporu (İngilizce)

İşletme Değerlendirme Raporu Meta Veri

 

 

 

 

 

Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2023