KOSGEB Basın Açıklaması
Tarih: 29 Eylül 2019

Bugün (29 Eylül 2019) bir gazetede ardından da bazı internet sitelerinde kurumumuzu gerçek dışı ithamlarla suçlayan bir habere yer verilmiştir. Gazetenin birinci sayfasında, “Yeni binada makam tadilatı!”, 6’ncı sayfasında “Süse yarım milyon TL” başlıklarıyla yer alan haber, bir hayal üzerine kurgulanmıştır.

Şöyle ki; kurumumuz, mutat olduğu üzere 2018 yılında Sayıştay Başkanlığı tarafından denetlenmiştir. Yapılan bu denetimlerde herhangi bir görev zararı çıkmamıştır. Yani denetimler sonucunda kamu zarara uğratılmamıştır.

Bu gerçeğin ışığında; her yeni binayı işletmeye alma ve işletme sürecinde, önceden tahmin edilmesi mümkün olmayan veya bir ihtiyacı karşılamaya dönük tadilatlar her zaman olabilir. Kaldı ki bina projesinde bulunmayan garaj kapısı, turnike sistemi, dış mekan led ekran sistemine dönük harcamalar, yüklenicinin sözleşmesinde bulunmayan yani mükerrerlik arz etmeyen kurum ihtiyaçları doğrultusunda yapılmıştır.

Yaptırılan bu işler kayıt altına alınmış olup Sayıştay tarafından muhasebe kaydının “gider” hesabına değil de “binalar” hesabına alınması önerilmiştir.

Haberde yer alan “Maddi Duran Varlıklar Hesabı” ile ilgili olarak da kurumumuz, başkanlık binasına ilişkin yapılan tüm harcamaları kayıt altına almıştır. Bu durum, Sayıştay raporuyla da sabittir.

Haberde “Süs”, “Her kurum çürümüş” gibi ifadelerde çarpıtma vardır. Yapılan tadilatlar süs için değildir, kurumun ihtiyaçları doğrultusunda belirlenmiş ve hayata geçirilmiştir. Küçük ve orta ölçekli işletmelere verdiği desteklere her gün yenilerini ekleyen kurumumuz, bundan sonra da KOBİ’lerimizi dünya ile rekabet eder hale getirmek için çalışmalarını büyük bir özveriyle sürdürecektir

Burada önemli olan ve altını çizdiğimiz husus, yapılan tadilatlar bağlamında kamunun hiçbir şekilde zarara uğratılmamasıdır. Sayıştay raporunda da bunun hilafına herhangi bir ifadeye yer verilmemiştir.

Sayıştay’ın kurumumuzla ilgili raporunda da, “Yeni KOSGEB Binası projesinde öngörülemeyen ancak ihtiyacen yaptırılan” ifadesi kullanılmıştır. Ayrıca, kurumumuzun muhasebe kayıtlarında düzeltmeye gidildiğine de yer verilmiştir.

Sonuç olarak, raporda yer almayan ve rapora konu olmayan hususların, algı oluşturmak maksadıyla, kamuoyunu yanlış yönlendirecek şekilde haber yapıldığı apaçık ortadadır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

KOSGEB Kurumsal İletişim Müdürlüğü