KOSGEB KOBİ Uzman Yardımcısı Sınavı Sonuçları Kesinleşti

KOBİ Uzman Yardımcısı alımı sınav sonuçlarına adaylar tarafından yapılan itirazlar, Giriş Sınavı Kurulu tarafından değerlendirilmiş ve ilan edilen sonuçlar kesinleşmiştir.                                                                                                                                                                                                    21.02.2020                                                                                               

KOSGEB KOBİ Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri kapsamında sınavı kazanan adayların, 24-28 Şubat 2020 (KUY1 grubunda olanlar 24-25 Şubat, KUY2 grubunda olanlar 26-27 Şubat, KUY3 ve KUY4 grubunda olanlar 28 Şubat) tarihlerinde aşağıda belirtilen belgelerle birlikte KOSGEB İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına bizzat başvurmaları gerekmektedir. Adaylara İdari Hizmet Sözleşmeleri yazılı olarak tebliğ edilir. Atama kararını tebellüğ eden adaylar, tebellüğ tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde göreve başlamak zorundadır.

Başarı sırasına göre belirlenen yedek listede yer alan adayların hakları, yukarıda belirtilen başvuru süresinin bitim tarihini (28 Şubat 2020) müteakip altı ay için geçerli olup; atanma süreçleri KOSGEB KOBİ Uzmanlığı Yönetmeliğinin ilgili hükümleri çerçevesinde işleyecektir. 

Kesinleşen sınav sonucu için TIKLAYINIZ... 

GEREKLİ BELGELER;

Adayların, varsa, geçmiş hizmetlerini gösterir hizmet dökümünü sözleşme imzalanmadan önce kuruma ibraz etmeleri zorunludur. (Diğer Adıyla HİZMET DÖKÜMÜ olan bu belgeler: Daha önce SSK, BAĞKUR veya Emekli Sandığına tabi hizmeti var ise ilgili sosyal güvenlik kuruluşlarından alınan hizmetlerini gösterir belgelerdir). Atanma sürecinde her hangi bir aksaklığa mahal bırakmamak maksadıyla adayların geçmiş dönem çalışmalarını gösterir hizmet dökümlerini en kısa sürede temin etmelerini önemle hatırlatırız.

Aşağıdaki belgelerin beyan edilmesi gerekmektedir:

-Varsa YDS puanını gösterir belge veya bilgisayar çıktısı,
-Varsa yüksek lisans veya doktora yaptığına dair diplomanın aslı,
-Lisans diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı/noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınan mezuniyet belgesi (Denkliği olan bölümlerden mezun olanlar için denklik belgesi),
-Ortaokul ve lise eğitiminde fazla öğrenim (hazırlık, süper lise,vb.) görmüş ise bunu belirtir belgenin ilgili okullardan temin edilmesi gereklidir (Bu durum ilgili diplomada yazılı ise bu okullardan belge almaya gerek yoktur.),

Bakmakla yükümlü olunacak kişiler var ise;
-Bu kişilerin Nüfus Cüzdan Kayıt Örneği veya Nüfus Cüzdan Fotokopileri
-Bu kişilerin “SOSYAL GÜVENCESİ OLMADIĞINA DAİR” SGK’dan alınacak belge
-6 Adet vesikalık fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş ve en az 4x6cm ebadında)
-Türkiye Cumhuriyeti nüfus cüzdanı/kimlik kartı aslı ve fotokopisi
-Askerliğini yapan adayların terhis belgesini veya askerlikten muaf belgesini, askerliğini yapmamış adayların ise güncel askerlik durum belgeleri (e-devlet üzerinden temin edilecektir.)

Ayrıca adayların aşağıdaki formları doldurmaları gerekmektedir. Bu formlar müracaat sırasında da doldurulabilir. Formların her biri EL YAZISI ve TÜKENMEZ KALEM İLE doldurulacak, Birim ve Sicil No kısmı BOŞ bırakılacaktır.

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK SÖZLEŞMESİ (Buradan İndirebilirsiniz)
AİLE YARDIM BİLDİRİMİ(Buradan İndirebilirsiniz),
AİLE DURUMU BİLDİRİMİ (Bekarlar da dolduracaktır) - (Buradan İndirebilirsiniz),
MAL BİLDİRİMİ FORMU (Arkalı Önlü Basılıp Doldurulacak) - (Buradan İndirebilirsiniz)