Program kapsamında destekler geri ödemesiz olarak sağlanır. Destek oranı % 75’tir.

Makine-teçhizat ve yazılımın yerli malı olması durumunda, destek oranına %15 ilave edilir.

 

Destek Unsuru

Destek Üst Limiti (TL)

Mobilya ve donanım desteği

300.000

Ortak kullanıma yönelik makine-teçhizat ve yazılım desteği*

     500.000 **

     1.000.000 ***

Personel giderleri desteği

1.000.000

Eğitim, danışmanlık, organizasyon ve tanıtım giderleri desteği

1.000.000

 

*Makine-teçhizat ve yazılım, sadece finansal kiralama yöntemi ile temin edilmesi durumunda desteklenir.

**Finansal kiralama peşinat bedeli karşılığı geri ödemesiz destek üst limitidir.

***Finansal kiralama faiz/kar payı tutarı karşılığı geri ödemesiz olarak sağlanacak desteğin üst limitidir.

Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2022