Program Kapsamındaki Destekler

  1. Kuruluş desteği

 

Destek programına program başvuru tarihi itibariyle son bir yıl içinde gerçek kişi statüsünde kurulmuş işletmeye destek sağlanır.

 

5.000.-TL

  1. İşletme ve yetiştirme desteği

 

Destek programı başlangıç tarihini takip aydan itibaren üçer aylık dönemler esas alınarak geri ödemesiz sağlanan destekten,

 

  • İlgili dönemde Sosyal Güvenlik Kurumu nezdinde 4(a) kapsamında destek programı başvuru tarihinden önceki 12 ay içinde işletmede istihdam edilmemiş,

 

  • Tam zamanlı olarak çalışan,

 

 

  • 1981 yılı ve sonrası doğumlu,

 

personel için destek sağlanır.

 

 

Birinci dönem için

10-29 olan işletmeye 5.000.-TL,

30-75 olan işletmeye 15.000.-TL,

76 ve üstü olan işletmeye 25.000.-TL,

 

İkinci dönem için

10-29 olan işletmeye 5.000.-TL,

30-75 olan işletmeye 15.000.-TL,

76 ve üstü olan işletmeye 25.000.-TL,

 

Üçüncü dönem için

10-29 olan işletmeye 5.000.-TL,

30-75 olan işletmeye 15.000.-TL,

76-150 olan işletmeye 35.000.-TL,

151 ve üstü olan işletmeye 50.000.-TL

 

Dördüncü dönem için

10-29 olan işletmeye 5.000.-TL,

30-75 olan işletmeye 15.000.-TL,

76-150 olan işletmeye 35.000.-TL,

151 ve üstü olan işletmeye 50.000.-TL

 

  1. Makine ve teçhizat desteği

 

Destek programı başlangıç tarihi itibariyle 6 ay içerisinde satın alınan makine ve teçhizat giderlerinden,

 

  • Yeni veya en fazla 3 yaşında olan makine ve teçhizat desteklenir.

 

  • Makine ve teçhizat yerli malı olması durumunda, destek oranına % 15 ilave edilir.

 

50.000.-TL

  1. Tanıtım ve pazarlama desteği

 

 

 

-e-ticaret sitelerine üyelik ve komisyon bedeli 20.000.-TL

 

-dijital reklam/tanıtım (sosyal medya reklamları, arama motoru optimizasyonu) giderleri 10.000.-TL

 

-web sayfası tasarım hizmet bedeli için 5.000.-TL

 

-tanıtım filmi, televizyon / radyo/ gazete/ dergi reklamları giderleri için 10.000.-TL

 

Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2022