Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı Başvuru Formu
  Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı Başvuru Yapabilecekler Listesi
  Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı Başvuru Kontrol Tablosu
  Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı Kurul Değerlendirme Kriterleri Formu
  Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı Kurul Bilgilendirme Formu
  Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı Kurul Karar Formu
  Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı  Taahhütnamesi
  Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı Gizlilik ve Tarafsızlık Taahütnamesi
  Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı İnceleme Raporu
  Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı Ödeme Belgeleri Tablosu
  Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı Ödeme Talep Formu
  Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı Ödeme Oluru
  Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı Program Sonrası İzleme Formu
  Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı Tespit Tutanağı
  Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı İşletme İzleme Formu
  Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı İtiraz Formu
  Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı İtiraz Karar Formu
  Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı Revizyon Talep Formu

 

 

 

Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2023