.

Programın amacı, Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri ülkemizde gerçekleştirilen teknolojik ürünlerin, uluslararası pazarlarda yer alması, yerli teknoloji yoğun başlangıç işletmelerinin gelişmiş girişimcilik ekosistemleri içerisinde yer alması ve ihracatın arttırılması amacıyla, uluslararası hızlandırıcı programlarına katılmalarının desteklenmesidir.

İşletmelerin uluslararası pazarlara girişini kolaylaştırmak amacıyla; teknik, yönetimsel, hukuki ve hedef ülkede satış imkânları sağlayacak profesyonel ağlara erişim hizmetleri sunan yurt dışında düzenlenecek olan hızlandırıcı programına, bir organizasyon kapsamında ya da bireysel olarak katılmalarına destek verilir.

Bireysel Hızlandırıcı:  İşletmeler, yurt dışı hızlandırma programlarından kabul alarak başvuru yapar.

Kabul alınan hızlandırıcı programının; işletmelerin, eğitim ve mentörlük hizmeti alması, gidilecek ülkedeki risk sermayedarları/melek yatırımcılar gibi yatırımcılar ile görüşmesi ve uluslararası pazarlara ulaşılmasını kolaylaştıracak ağlara erişim hizmetleri alması konularını içermesi gerekmektedir.

Organizasyon Kapsamında Hızlandırıcı: Türkiye’deki düzenleyici kuruluş tarafından seçilen işletmeler bir grup halinde yurt dışı hızlandırıcı programına katılımı sağlanacaktır. Burada hızlandırıcı programını düzenleyici kuruluş kendisi tasarlayabilecek veya yurt dışındaki bir hızlandırıcıya dahil olabilecektir.

Hızlandırıcı programının; işletmelerin, eğitim ve mentörlük hizmeti alması, gidilecek ülkedeki risk sermayedarları/melek yatırımcılar gibi yatırımcılar ile görüşmesi ve uluslararası pazarlara ulaşılmasını kolaylaştıracak ağlara erişim hizmetleri alması konularını içermesi gerekmektedir.

Hızlandırıcı Programının Süresi: En az 1 ay- en fazla 6 ay
Destek Üst Limitleri:

İşletmelere 50.000 ABD Dolarına kadar,

Düzenleyici kuruluş personeli için 25.000 ABD Dolarına kadar destek sağlanır.
Destek oranı uygulanmamaktadır.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

 • Teknoloji ve yenilik odaklı faaliyetler yürüten,
 • Hızlı büyüme potansiyeline sahip,
 • Ölçeklenebilir bir iş fikri olan,
 • En fazla 10 yaşındaki

 girişimler.

DESTEKLENECEK PROJE GİDERLERİ

 • Aylık İhtiyaç Desteği

Aylık ihtiyaç desteği kapsamında işletmelerin hızlandırıcı programına katılım sağlayacak personelinin aşağıdaki giderleri için destek sağlanır:

 • İlgili ülkeye bir kereye mahsus gidiş-dönüş ulaşım giderleri katkısı olarak Avrupa kıtasına yapılacak hızlandırıcı programlarında 500 ABD Doları; diğer kıtalara yapılacak hızlandırıcı programlarında 1.000 ABD Doları,
 • İlgili ülkede hızlandırıcı programı süresince gerçekleşecek olan konaklama giderleri katkısı olarak aylık 1.000 ABD Doları,
 • Günlük harcama giderleri katkısı olarak aylık 1.500 ABD Doları,
 • İlgili ülkede şirket açılması veya pazara ait detaylı bilgilere ulaşılması gibi hukuki, finansal vb. danışmanlık giderleri katkısı olarak ise işletmenin bir katılımcısına bir kereye mahsus 1.000 ABD Doları.

                Hızlandırıcı programı kapsamında 1 ay 4 hafta olarak kabul edilir. Hızlandırıcı programının 4 hafta ve katları olmaması durumunda bu süreyi aşan gün sayıları kadar konaklama ve günlük harcama giderlerine katkı olarak günlük 80 ABD Doları eklenerek destek tutarı hesaplanır.

Destek Üst Limiti: 33.000 $

 

Programın Süresi

Destek Üst Limiti Toplam

(İşletme Başına)

1 AY

  8.000 $

2 AY

13.000 $

3 AY

18.000 $

4 AY

23.000 $

5 AY

28.000 $

6 AY

33.000 $

 

 • Katılım Desteği

Hızlandırıcı programına katılmak için istenen ücret için verilen destektir.

-Eğitim
-Mentörlük
-Demo day benzeri etkinliklere ilişkin giderler

Destek Üst Limiti: 17.000 $

 • Personel Desteği

Yurt içindeki organizasyonu düzenleyen kurum/ kuruluşun personelinin, katılımcılara mentörlük sağlaması amacıyla ulaşım, konaklama ve günlük harcama giderleri için verilecek destektir.

Destek Üst Limiti: 25.000 $

-Konaklama katkısı aylık 1000 $
-Günlük harcama katkısı aylık 1000 $
-Ulaşım katkısı gidiş-dönüş 500 $

1 personel için en fazla 12.500 $ destek verilecek olup en fazla 2 personelin katılımı desteklenebilecektir.

Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2022