2018 – 2022 dönemi verilerini içeren İşletme Değerlendirme Raporu oluşturularak FİNDEKS platformu üzerinden işletmelerin istifadesine sunuldu.

KOSGEB’in kamu kurumları ile yapmış olduğu veri paylaşım protokolleri kapsamında almış olduğu idari kayıt verileri kullanılarak işletmenin kendi mevcut durumu hakkında bilgi edinmesine yönelik “KOSGEB İşletme Değerlendirme Raporu” 2019 yılında hizmete alınmış ve işletmelerin istifadesine sunulmuştu.

Rapor temelde 7 bölümden (İşletme Künye Bilgileri, Genel Sıralama, İnsan Kaynakları, Ar-Ge/Yenilik/Markalaşma, Verimlilik, İhracat, Finansman) oluşuyor ve en son mali yıla ait verileri olan işletmeler için hazırlanıyor.

İşletme Değerlendirme Raporu (İDR)  vasıtasıyla işletme kendi sektöründe; Türkiye geneli ve İBBS Düzey 1’e göre sektördeki konumunu, son 5 yıllık dönemdeki performansını, mali durumunun yıllar itibariyle gelişimini gösteren finansal bilgileri sektör ortalamaları ile birlikte karşılaştırmalı olarak görebiliyor. Aynı zamanda ihracat yapan/yapmayan işletmeler için de hedef pazarlar ve pazar payı hakkında bilgi sahibi olabiiyor.

İşletmelerin finansa erişimine katkı sağlanması ve iş ilişkilerinde kullanılmasının yaygınlaştırılması amacıyla İşletme Değerlendirme Raporu’na başvurular 1 Mart 2023 tarihinden itibaren Findeks Platformu üzerinden alınmaya başladı. Rapora e-Devlet üzerinden erişim sonlandırılmış olup işletme, Findeks Platformu üzerinden 5 TL ücret karşılığında kendi raporunu alabiliyor. Üçüncü kişilerin talep etmesi durumunda ise işletmenin rıza vermesi kaydıyla 15 TL karşılığında rapor temin edilebiliyor.

İşletme Değerlendirme Raporu’nun temin edebilmesi ve paylaşabilmesi için Findeks platformuna üye olunması gerekiyor.

  • Findeks üyesi işletmelerin https://www.findeks.com sitesinden giriş yaparak talep oluşturması yeterlidir.
  • Üye olmayan işletmeler; TCKN ile işlem yapıyorsa (şahıs işletmeleri) doğrudan Findeks web sitesinden üyelik yapabilirler.  Tüzel kişi işletmeler ise Findeks platformundan doldurdukları üyelik sözleşmelerini çalıştıkları bankalara vermek suretiyle üyelik işlemelerini tamamlayabileceklerdir.
  • İşletme karekodlu çek kullanıyor ise Findeks Platformu’nda mevcut üye olarak İDR’yi talep edebilecektir.

İşletmenizin raporuna ulaşmak için : https://www.findeks.com tıklayınız.

Örnek İşletme Değerlendirme Raporu (Türkçe)

Örnek İşletme Değerlendirme Raporu (İngilizce)

İDR İş Akış Kılavuzu (Başvuru, Paylaşım)

Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2023