(Türkiye Post-Earthquake MSME Recovery Project)

Türkiye Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Destek Programı depremden etkilenen bölgelerde KOBİ'lerin iyileşmesi ve iş sürekliliğinin sağlanması amacı ile uygulanacaktır.

Program Adı         

Türkiye: Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Destek Programı

Uygulama Yılı

2023-2025

Proje Hedefi

Depremden etkilenen bölgelerde KOBİ'lerin iyileşmesi ve iş sürekliliğinin sağlanması

Proje Hedef Kitlesi

- 7 ilde (Adana, Diyarbakır, Elazığ, Kilis, Osmaniye, Şanlıurfa ve Gaziantep (Nurdağı ve İslahiye hariç)) hasar gören işletmeler,

- 4 ilde (Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Nurdağı ve İslahiye) hasar gören veya en az %30 gelir kaybına uğrayan işletmeler

 

Proje kapsamında desteklenecek iller yaşanan hasar göz önüne alınarak 2 gruba ayrılmıştır.

Grup 1: Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ve Nurdağı Islahiye İlçeleri

Grup 2: Adana, Diyarbakır, Elazığ, Kilis, Osmaniye, Şanlıurfa, Gaziantep (Nurdağı ve Islahiye hariç)

Grup 1’de faaliyet gösteren az hasarlı, orta hasarlı, ağır hasarlı işletmeler ile 2023 yılı Şubat ayı net satış hasılatı, 2023 yılı Ocak ayı net satış hasılatından en az %30 düşük olan hasarsız işletmeler ölçeklerine göre belirlenen tutarlarda destekten yararlanabilir.

4 İL + 2 İLÇE

Hasar Durumu

Ölçek Bazlı Destek Tutarı (TL)

Mikro

Küçük

Orta

Adıyaman
Hatay
Kahramanmaraş
Malatya
Nurdağı
Islahiye

Hasarsız

200.000

300.000

400.000

Az Hasarlı

300.000

400.000

550.000

Orta Hasarlı

350.000

450.000

650.000

Ağır Hasarlı

400.000

600.000

750.000

 

Grup 2’de faaliyet gösteren az hasarlı, orta hasarlı, ağır hasarlı işletmeler ölçeklerine göre belirlenen tutarlarda destekten yararlanabilir.

 

7 İL

Hasar Durumu

Ölçek Bazlı Destek Tutarı (TL)

Mikro

Küçük

Orta

Adana

Diyarbakır
Elazığ
Kilis
Osmaniye
Şanlıurfa
Gaziantep

(Nurdağı ve Islahiye Hariç)

Az Hasarlı

250.000

350.000

450.000

Orta Hasarlı

300.000

400.000

550.000

Ağır Hasarlı

350.000

450.000

650.000

 

Destek Programından Yararlanma Koşulları 

1) İşletmeler, destek süresi boyunca deprem öncesinde faaliyet gösterdiği ilde faaliyetini sürdürmesi koşuluyla bu destek programından yararlanabilir.

2) Destek programından deprem öncesinde Grup 1 veya Grup 2’de faaliyet gösteren az hasarlı, orta hasarlı, ağır hasarlı işletmeler ile 2023 yılı Şubat ayı net satış hasılatı 2023 yılı Ocak net satış hasılatından en az %30 (yüzde otuz) düşük olan ve deprem öncesinde Grup 1’de faaliyet gösteren hasarsız işletmeler

3) Destek programından 01/01/2023 tarihinden önce kurulmuş işletmeler İşletme sahibinin vefatı nedeniyle mirasçıları tarafından faaliyetleri devam ettirilen işletme, 01/01/2023 tarihinden önce kurulduğunu gösteren belgeyi sunması halinde destek programından yararlanabilir.

4) Destek programından yararlanmak isteyen işletmelerin 2022 yılı net satış hasılatının 75.000 (yetmiş beş bin) Türk Lirası ve üzeri olması esastır.

5)Deprem öncesinde Grup 1’de yer alan il/ilçelerden herhangi birinde faaliyet gösteren işletmeler;

a) Destek süresince kapanmamak,

b) Başvuruda beyan edilen istihdamı destek süresince sağlamak

taahhüdüyle destek programından yararlanabilir.

6) Deprem öncesinde Grup 2’de yer alan illerden herhangi birinde faaliyet gösteren işletmeler;

a) Destek süresince ve izleme süresinin bittiği tarihe kadar kapanmamak,

b) İzleme süresinin bittiği tarihteki güncel işletme beyanında yer alacak onaylı son hesap döneminde depremden önceki mali yılın net satış ve istihdamını sağlamak veya aşmak

taahhüdüyle destek programından yararlanabilir.

7) İşletmelerin, destek programından yararlanabilmesi için Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olması, KBS’de kayıtlı ve aktif durumda ve 2022 yılı işletme beyanının onaylı olması esastır. İşletmelerin 31/03/2024’e kadar işletme beyanlarını vermeleri esastır.

8) Ana faaliyet kodu, destek programının uygulanmasında kullanılabilecek dış kaynaklı kredilerin sağlayıcıları tarafından hariç tutulan sektörler arasında yer alan veya dış kaynak sağlayıcılar tarafından yasaklanan faaliyetlerde bulunan işletmeler bu destek programından yararlanamaz. Ayrıca Dünya Bankası Finansmanlı Projelerde çevresel ve sosyal etkisi bakımından önemli/yüksek risk kategorisine giren işletmeler ile Çevresel ve Sosyal Beyan Formuna göre etkisi bakımından yüksek risk sınıfına giren işletmeler başvuru yapamaz. Ana faaliyet alanı “B – Madencilik ve Taş Ocakçılığı” sektöründe olan işletmelerin çevresel ve sosyal risk kategorisi Dünya Bankası tarafından “yüksek” risk sınıfı olarak kabul edilmekte olup bu destekten yararlanamaz.

9) İşletme bu destek programından yalnızca 1 (bir) kez faydalanabilir.

DESTEK UYGULAMA SÜRECİ

Destek Süresi

6 ay

Destek Türü

Geri Ödemeli (Borç Taahhütnamesi ile)

Geri Ödemesiz Dönem

6 ay (Destek Süresi) + 18 ay (İzleme Süresi)

Geri Ödeme Dönemi

12 ay (3 Taksit)

Destek Programı Süresi

(İzleme ve Geri ödeme Süreleri Dahil)

36 ay

 

Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Destek Programı Uygulama Esasları için tıklayınız.

 

 Program Başvuru Tanıtım Videosu

 

Program Ödeme Talebi Tanıtım Videosu

Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2023