Yeşil Sanayi Destek Programı Proje Başvuru Formu (Örnek olarak verilmiştir. Asıl başvuru; E-Hizmetler menüsünden online olarak yapılacaktır.) 
            2. Bölüm Proje Bilgi Dokümanı
  Yeşil Sanayi Destek Programı Taahhütnamesi
  Yeşil Sanayi Destek Programı Proje Kontrol Tablosu
  Yeşil Sanayi Destek Programı Kurul Değerlendirme Kriterleri Formu
  Yeşil Sanayi Destek Programı Gizlilik ve Tarafsızlık Taahhütnamesi
  Yeşil Sanayi Destek Programı Kurul Karar Formu
  Yeşil Sanayi Destek Programı Dönemsel İzleme Formu
  Yeşil Sanayi Destek Programı Destek Ödeme Talep Formu
  Yeşil Sanayi Destek Programı Hizmet Alımları Gerçekleşme Raporu
  Yeşil Sanayi Destek Programı Destek Ödeme Oluru
  Yeşil Sanayi Destek Programı Proje Revizyon Talep Formu
  Yeşil Sanayi Destek Programı Proje Sonuç Raporu
  Yeşil Sanayi Destek Programı Kurul Bilgilendirme Formu
  Yeşil Sanayi Destek Programı Proje Sonrası İzleme Formu
  Yeşil Sanayi Destek Programı YMM/Bağımsız Denetçi Bildirim Formu
  Dünya Bankası Çevresel ve Sosyal Durum Tespit Formu Bölüm (A)
  Dünya Bankası Çevresel ve Sosyal Durum Tespit Formu Bölüm (B)
  Dünya Bankası Finansmanlı Projelerde Uygun Bulunmayan Sektör ve Faaliyetler Tablosu
  Dünya Bankası Güneş Enerji Sistemleri Zorla Çalıştırma Şartlarına İlişkin Beyan (Türkçe Doküman Bilgi Amaçlı Paylaşılmaktadır. İhtilaf halinde orijinali geçerlidir. Orijinal versiyon için Tıklayınız.)

Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2024