.

 

9-13 Temmuz 2012 Avrupa İşbirliği Teklifleri

9-13 Temmuz 2012 Avrupa İşbirliği duyuruları aşağıda yer almaktadır.İlgilendiğiniz duyuru için lütfen bağlı bulunduğunuz Avrupa İşletmeler Ağı konsorsiyumu ile irtibata geçiniz
Konsorsiyum bilgileri: http://www.kosgeb.gov.tr/Pages/UI/Projeler.aspx?refContent=22

Referans No: 20120427030 
İsveç’ten Yenilikçi Palet Yakaları İçin Distribütör Arayışı
Taşınan ürünlerinin zarar görmeden taşınabilmelerini sağlayan, hafif, ergonomik, taşıma sürecinin tedarikçiden son kullanıcıya kadar tüm evrelerinde kullanılabilen palet yakaları üreten İsveç firması, bu ürünler için distribütör aramaktadır. Ürünler tekrar kullanılabilmekte ve kullanım ömrü 15 yıla kadar çıkabilmektedir.

Referans No: 20120503015 
İtalya’dan İnfrared Termografi Ürünleri Üzerine Distribütör Arayışı
Termografi ve gece görüş ekipmanları ile infrared kamera üretimi üzerine uzmanlaşmış İtalyan firma distribütör aramaktadır. Kestirimci bakım, durum izleme, test, ar&ge, medikal bilimler, termal testler gibi birçok farklı alana hitap eden bu inovatif ürünler için aranılan distribütörün test, ölçüm ve teknik araçlar konusunda iş ve deneyim sahibi olması beklenmektedir.

Referans No: 20120524026 
Almanya’dan Yüzey İşleme Teknolojileri Üzerine Temsilci Arayışı
Yüzey işleme uygulamaları üzerine uzmanlaşmış Alman firma satış temsilcileri aramaktadır. Firma ilgili alandaki deneyim ve yeni uygulamalarını temsilci aracılığı ile yeni pazarlara aktarmak istemektedir. Aranılan temsilcinin yüzey işleme teknolojileri üzerine teknik bilgi birikimine sahip olması beklenmektedir.

Referans No: 20120529022
Alman Paketleme Makinası Üreticisinin Distribütör Arayışı
Almanya’ da bir firma standart ve siparişe özel paketleme makinaları üretmektedir. Hizmet verdiği sektörler ise; medikal, kozmetik ve gıda dışı tüketim mallarının bulunduğu sektörlerdir. Özellikle Türkiye’de distribütörlük vermek isteyen firma, pazarı tanıyan, ilgili makineler ile ilgili üst düzey teknik bilgiye ve yeni müşteri kazanma deneyimine sahip partnerler aramaktadır.

TEKNOLOJİ TRANSFERLERİ

Avrupa'nın Size Sunduğu Teknolojiler

Referans No: 12 NL 60FI 3PCG
Atık Su Arıtma Tesisleri için Tortu (Çamur) Azaltma Teknolojisi
Hollanda’da bir Kobi, atık su arıtma tesislerinde kullanılabilecek tortu azaltma teknolojisi geliştirmiştir. Bu teknoloji, dönüşüme katılan organiklerin karbon dioksite dönüştürmektense, hücresel kütlelere dönüştürerek, mikrobiyal azaltma temeline dayandırılmıştır. Ayrıca bu yöntem, yerel kirliliklerin, doğru enzim kombinasyonlarının kullanılarak bertaraf edilmesine de olanak sağlamaktadır. Bu noktada, teknik destek verebilecek ve ticari anlaşma yapabilecek firmalar ile ilgilenilmektedir.

Referans No: 12 NL 60FI 3PBX
Yüksek İçerikli Tuzlar ile Buharlaşan Yağlar için Yenilikçi ve Enerji Etkili Su Arıtma Teknolojisi
Hollanda’da bir Kobi, deniz suyu tuzunun yoğunlaştırılarak kristalizasyon sürecine girmesini sağlayan bir sistem geliştirmiştir. Bu sistem, RO üniteleri dışında iyon değişim sistemlerinde de kullanılmasına olanak sağlamaktadır. Kobi bu noktada, kimya, atık su, içme suyu, yağ ve gaz endüstrisinde faaliyet gösteren firmalarla teknik destek ve ticari anlaşmalar yapmak istiyor.
 
Referans No: 12 GB 42O1 3PC1
Ticari binalar için Karbon İçermeyen Yeni Bir Duvar Yapı Sistemi
İngiltere’de bir Kobi, çok etkili, ilgi çekici ve gelecek vadeden yeni bir duvar yapı sistemi geliştirmiştir. Firma, sistemin gelişimine katkı sağlayabilecek, büyük binalardan bireysel konutlara kadar birçok alanda kullanılmasına destek olabilecek, ortaklar aramaktadır. Lisanslama ve ortak girişimlerde bulunmak da düşünülmektedir.

Referans No: 12 ES 252K 3PBI
Nitratların ve Sudan Gelen Nitritlerin Elenmesi
İspanya’da bir firma, içme suyundaki ve kirli olmayan sulardaki nitritlerin ve nitratların elenmesine dayanan bir yöntem geliştirmiştir. Firma, ticari iş birlikleri, lisanslama, üretim anlaşmaları ve ortak girişimlerde bulunabilecek ortaklar aramaktadır.

Referans No: 12 ES 28G2 3PBN
Fotovoltaik Özellikler ile Materyal Sınıflandırılmasına Yönelik Metot
İspanya’da üniversiteye bağlı bir araştırma merkezi, özellikle yenilenebilir enerji sektöründe kullanılmasına ve uygulanmasına yönelik yeni bir metot geliştirmiştir. Bu metot, fotovoltaik aletler içinde ışığı absorve edebilme yeteneğine sahip katı maddelerin sınıflandırılmasına dayanmaktadır. Konuyla ilgilenen firmalarla ortaklık düşünülmektedir.

Avrupa'nın Sizden Talep Ettiği Teknolojiler

Referans No: 12 GB 46P5 3PC5
Çoklu Tünellerde Bitki Yetiştiriciliği için Gelişim Süresini Uzatmak Amacıyla Sürdürülebilir Isıtma ve Aydınlatmaya Yönelik Çözümler
İskoç bir Kobi, salata için ve yemeklik bazı bitkiler üretmektedir. Üretmiş olduğu bu bitkilerin gelişim sürecini uzatmak ve daha fazla verim almak istemektedir. Aydınlatma ve ısıtma yöntemi ile bu isteğini karşılayabilecek ve bu konuda destek olabilecek firmalarla ortaklıklar yapmak istemektedir.

Referans No: 12 GB 46P5 3PC6
Salata için Üretilen Bitkilerin Paketlemeye Yönelik Çözümü
İskoç bir Kobi, salatalarda kullanılan bitkiler üretmektedir. Son derece hassas ve dikkatli bir şekilde taşınması gereken ürünler için doğru ve sağlıklı bir paketleme yöntemi aranmaktadırlar. Maksimum verim almayı hedeflenen bu paketleme yöntemi için ortaklıklar imzalayabilecek firmalar aranmaktadır.

Referans No: 12 DK 20B7 3PAI
Fotovoltaik ve Yapılara Entegre Fotovoltaikler için Yeni Bir Çözüm
Danimarka’da bir firma, binalara entegre edilebilen ve elektrik üretiminde kullanılan güneş modülleri üretmektedir. Firma fotovoltaike geçiş aşamasında daha ucuz ve daha etkili bir yöntem ve çözüm aramaktadır. Beklenen çözüm, içerisinde yeni bir montaj ve sistem tipini barındırmalı, prototip oluşturulabiliyor olmalı ve yenilikçi olmalıdır. Bu noktada konuyla ilgilenen firmalarla çeşitli ortaklıklar düşünülmektedir.

Referans No: 12 ES 27F4 3PI0
Fosfor Teknolojisi
İspanya’da bir firma, araçlar için, diyod lazer ve fosfor içeren, ön ve arka far üretimi konusunda faaliyet göstermektedir. Fosfor, algılanabilen beyaz ışık fotonlarının ve mavi dalga ışınlarının absorve edilmesinde çok önemli bir bileşendir. Konuyla ilgili teknolojide uzmanlaşmış firmalarla çeşitli iş ortaklıkları yapmak istenmektedir.

Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2012