KOBİ'leri yenilikçi, rekabetçi, ikiz dönüşüm ve ihracat odaklı bir yapıya kavuşturarak sürdürülebilir bir ekonomik gelecek inşa ediyoruz.

Sıkça Sorulan SorularKategori Seçiniz

Sorular için lütfen aşağıdaki kutudan ilgili kategoriyi seçiniz


Arama Yapınız

Sorular için lütfen aşağıdaki kutuya ilgili kelime yazıp "enter" tuşuna basınız.

Girişimcilik Eğitimi nasıl alabilirim?

Girişimcilik Eğitimlerine https://www.kosgeb.gov.tr/ adresinden Online Girişimcilik Eğitimleri bölümünden veya https://lms.kosgeb.gov.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz. E-devlet üzerinden katılım sağlanan eğitimler ücretsizdir. E-devlet şifrenizi başkaları ile paylaşmamanız gerekmektedir. Online eğitimlerle ilgili herhangi bir soru veya varsa yaşanan teknik bir aksaklık için akademi@kosgeb.gov.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.

KOSGEB Geleneksel Girişimci Destek Programına nasıl başvuru yapılır? Hangi adımları izlemeliyim?

İzlenmesi gerekli süreç adımları özetle şu şekildedir:

A-Girişimcilik Eğitiminin Tamamlanması

Geleneksel Girişimci Destek Programına başvuru yapabilmek için öncelikle, işletmenizi kurmadan önce KOSGEB Girişimcilik Eğitimini tamamlayarak KOSGEB Girişimcilik Eğitimi Katılım Belgesi almaya hak kazanmış olmak gereklidir. Bunun için www.kosgeb.gov.tr adresinden “Online Girişimcilik Eğitimleri” bölümünden e-devlet şifreniz ile girişimcilik eğitimlerine giriş yapabilirsiniz. Online Girişimcilik Eğitimleri herkesin katılımına açık olup, ücretsizdir.

(Dikkat: Eğer İleri Girişimci Destek Programına başvuru yapma durumunuz varsa sadece Geleneksel Girişimci Eğitimi değil, İleri Girişimci Eğitimini de tamamlamış olmanız gereklidir.)

İlgili eğitimi tamamladıktan sonra lütfen sistem üzerinden Katılım Belgenizi görüntüleyip doğrulamasını yapınız.

B-İşletme Kuruluşu

İşletme kuruluş tarihinin ilgili eğitimin katılım belgesinin alındığı tarihten sonra olması gerekir. Örneğin İleri Girişimci Destek Programına başvuru yapacak bir girişimcinin İleri Girişimci Eğitimi tamamlanma tarihi 05.03.2020 ise, işletmesini kurabileceği en erken tarih 06.03.2020’dir.

Kurulacak işin bulunduğu sektörün (NACE kodu ile belirlenir) KOSGEB tarafından desteklenen sektörler arasında yer alması gerekmektedir.

Desteklenen sektörlere kurumsal web sayfamızdan veya bu linkten ulaşabilirsiniz: https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/baglanti/DesteklenenSektor

Genel anlamda bu sektörler imalat, hizmet ve ticaret olup, tarım, hayvancılık, sağlık, eğitim gibi alanlar KOSGEB tarafından desteklenmemektedir.

-İşletmenin Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek kişi (şahıs şirketi) veya sermaye şirketi (Ltd, A.Ş) statüsünde kurulmuş olması gereklidir. (Adi Ortaklıklar desteklenmemektedir)

-Girişimcinin program başvurusunda bulunduğu işletmedeki kurucu ortak payı en az %50 olmalıdır. Program süresinde de girişimcinin ortaklık payı %50’nin altına düşmemelidir.

C- KOSGEB’e Kayıt

İşletmenizi kurduktan sonra KOSGEB web sayfası üzerinden e-Devlet şifreniz ile KOSGEB veri tabanına kayıt olmanız ve hemen ardından KOBİ Beyannamenizi doldurmanız gerekmektedir.

İşletmenizi KOSGEB Veri Tabanına kayıt etmeniz ve KOBİ Bilgi Beyannamesini doldurmanız sonrasında artık KOSGEB’in destek programlarına başvuru yapabilirsiniz. Tüm bu işlemler online olarak gerçekleştirilmektedir. Kayıt ve beyanname için izlenmesi gereken adımlara ve detaylı bilgiye kurumsal web sayfamızdan veya bu linkten ulaşabilirsiniz: https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/180/nereden-baslamaliyim

D- Başvuru

KOSGEB web sayfası üzerinden e-Devlet şifreniz ile online olarak bu programa başvuru yapabilirsiniz. Başvuru ve yararlanma koşulları için lütfen ilgili Uygulama Esaslarını inceleyiniz. https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/7391/geleneksel-girisimci-destek-programi

Başvuru formu ve iş modeli formunu hazırlamak için danışman kullanmam gerekir mi?

Hayır. e- Akademi üzerinden sağlanan Girişimcilik Eğitimi’nin amacı, girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması, girişimci adaylarının kendi iş yerlerini açarken karşılaşacakları durumlara karşı hazırlıklı olması ve başvuru formu ve iş modeli formunu kendilerinin hazırlayabileceği bilgi birikimini edinmesidir. Bu kapsamda KOSGEB olarak kendi iş modeli formunuzu kendinizin doldurmasını beklemekteyiz. İş modeli formu oldukça basit, aslında iş fikrinizi kısaca anlatan bir formdur.

Tamamladığım Girişimcilik Eğitimi Katılım Belgesini nasıl alabilirim?

KOSGEB’in e-Hizmetler menüsünden “Girişimcilik Eğitimi Katılım Belgesi Sorgulama” alanından veya lms.kosgeb.gov.tr adresinden belgenize ulaşabilirsiniz.

Girişimcilik Eğitimini nasıl alabilirim?

Girişimcilik Eğitimlerine https://www.kosgeb.gov.tr/ adresinden Online Girişimcilik Eğitimleri bölümünden veya https://lms.kosgeb.gov.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz. E-devlet üzerinden katılım sağlanan eğitimler ücretsizdir. E-devlet şifrenizi başkaları ile paylaşmamanız gerekmektedir. Online eğitimlerle ilgili herhangi bir soru veya varsa yaşanan teknik bir aksaklık için akademi@kosgeb.gov.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.

KOSGEB İleri Girişimci Destek Programına nasıl başvuru yapılır? Hangi adımları izlemeliyim?

İzlenmesi gerekli süreç adımları özetle şu şekildedir:

A-Girişimcilik Eğitiminin Tamamlanması

İleri Girişimci Destek Programına başvuru yapabilmek için öncelikle, işletmenizi kurmadan önce KOSGEB İleri Girişimci Eğitimini tamamlayarak KOSGEB Girişimcilik Eğitimi Katılım Belgesi almaya hak kazanmış olmak gereklidir. Bunun için www.kosgeb.gov.tr adresinden “Online Girişimcilik Eğitimleri” bölümünden e-devlet şifreniz ile girişimcilik eğitimlerine giriş yapabilirsiniz. Online Girişimcilik Eğitimleri herkesin katılımına açık olup, ücretsizdir.

İlgili eğitimi tamamladıktan sonra lütfen sistem üzerinden Katılım Belgenizi görüntüleyip doğrulamasını yapınız.

B-İşletme Kuruluşu

İşletme kuruluş tarihinin ilgili eğitimin katılım belgesinin alındığı tarihten sonra olması gerekir. Örneğin İleri Girişimci Destek Programına başvuru yapacak bir girişimcinin İleri Girişimci Eğitimi tamamlanma tarihi 05.03.2020 ise, işletmesini kurabileceği en erken tarih 06.03.2020’dir.

Kurulacak işin bulunduğu sektörün (NACE kodu ile belirlenir) KOSGEB tarafından desteklenen sektörler arasında olmalıdır.

Desteklenen sektörlere kurumsal web sayfamızdan veya bu linkten ulaşabilirsiniz: https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/baglanti/DesteklenenSektor

Genel anlamda bu sektörler imalat, hizmet ve ticaret olup, tarım, hayvancılık, sağlık, eğitim gibi alanlar KOSGEB tarafından desteklenmemektedir. İleri Girişimci Destek Programına başvuru için işletmenizin faaliyet kodunun İleri Girişimci Destek Programı Faaliyet Konuları Tablosunda yer alması gerekir.

-İşletmenin Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek kişi (şahıs şirketi) veya sermaye şirketi (Ltd, A.Ş) statüsünde kurulmuş olması gereklidir. (Adi Ortaklıklar desteklenmemektedir)

-Girişimcinin program başvurusunda bulunduğu işletmedeki kurucu ortak payı en az %50 olmalıdır. Program süresinde de girişimcinin ortaklık payı %50’nin altına düşmemelidir.

C- KOSGEB’e Kayıt

İşletmenizi kurduktan sonra KOSGEB web sayfası üzerinden e-Devlet şifreniz ile KOSGEB veri tabanına kayıt olmanız ve hemen ardından KOBİ Beyannamenizi doldurmanız gerekmektedir.

İşletmenizi KOSGEB Veri Tabanına kayıt etmeniz ve KOBİ Bilgi Beyannamesini doldurmanız sonrasında artık KOSGEB’in destek programlarına başvuru yapabilirsiniz. Tüm bu işlemler online olarak gerçekleştirilmektedir. Kayıt ve beyanname için izlenmesi gereken adımlara ve detaylı bilgiye kurumsal web sayfamızdan veya bu linkten ulaşabilirsiniz: https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/180/nereden-baslamaliyim

D- Başvuru

KOSGEB web sayfası üzerinden e-Devlet şifreniz ile online olarak bu programa başvuru yapabilirsiniz. Başvuru ve yararlanma koşulları için lütfen ilgili Uygulama Esaslarını inceleyiniz. https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/7390/ileri-girisimci-destek-programi

Başvuru formu ve iş modeli formunu hazırlamak için danışman kullanmam gerekir mi?

Hayır. e- Akademi üzerinden sağlanan Girişimcilik Eğitimi’nin amacı, girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması, girişimci adaylarının kendi iş yerlerini açarken karşılaşacakları durumlara karşı hazırlıklı olması ve başvuru formu ve iş modeli formunu kendilerinin hazırlayabileceği bilgi birikimini edinmesidir. Bu kapsamda KOSGEB olarak kendi iş modeli formunuzu kendinizin doldurmasını beklemekteyiz. İş modeli formu oldukça basit, aslında iş fikrinizi kısaca anlatan bir formdur.

Tamamladığım Girişimcilik Eğitimi Katılım Belgesini nasıl alabilirim?

KOSGEB’in e-Hizmetler menüsünden “Girişimcilik Eğitimi Katılım Belgesi Sorgulama” alanından veya lms.kosgeb.gov.tr adresinden belgenize ulaşabilirsiniz.

Destekten yararlanma koşulları nelerdir?

Destek programından yararlanılabilmesi için işletmenin Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olması ve sistemde kayıtlı, işletme beyanının güncel ve aktif durumda olması gerekir. Sisteme kayıt, KOSGEB Veri Tabanına Kayıt Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir.

Girişimci, İş Geliştirme Desteğine başvuru yapmadan önce Girişimcilik Eğitimi Usul Esasları kapsamında sunulan ileri girişimci eğitimini tamamlamış olmalıdır.

Girişimcinin destek programı başvurusunda bulunduğu işletmedeki kurucu ortak payı en az %50 olmalıdır. Destek programı süresinde girişimcinin ortaklık payı %50’nin altına düşemez.

İşletme; iş geliştirme desteğine kuruluş tarihinden itibaren üç yıl içerisinde başvuru yapabilir.

 İşletmenin, iş geliştirme desteğine başvuru yapabilmesi için, NACE Rev. 2’ye göre; Kısım C-İmalat, Bölüm 61-Telekomünikasyon, Bölüm 62-Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler, Bölüm 63-Bilgi hizmet faaliyetleri veya Bölüm 72-Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri sektörlerinde faaliyet göstermesi gerekir.

Girişimcinin, işletmesinin kuruluş tarihinden üç yıl öncesinden destek programına başvurduğu tarihe kadar, başvuruda bulunduğu işletme dışında; gerçek kişi statüsünde bir firmasının olmaması, tüzel kişi statüsünde kurulmuş herhangi bir firmada %25 ve üzeri ortaklığının/sahipliğinin bulunmaması gereklidir. İşletmenin destek programına başvuru tarihi öncesinde tür değişikliği yapması; değişikliği sicil gazetesinde yer alması koşuluyla bu fıkra hükümlerine aykırılık teşkil etmez. Bu durumda işletme kuruluş tarihi olarak ilk kuruluş tarihi kabul edilir.

Girişimci işletmeyi münferiden temsile yetkili olmalıdır.

Destek Başvuru Formunda seçilen faaliyet konusu ile başvuruya konu projede/iş fikrinde belirtilen faaliyetin uyumlu olması gerekir.

İşletme/girişimci bu programdan bir kez faydalanabilir. İşletme, iş kurma desteğinden ve iş geliştirme desteğinden birlikte yararlanabilir.

Girişimcilik Destek Programı Yeni Girişimci Desteği, Girişimciliği Geliştirme Destek Programı Yeni Girişimci Programı, Geleneksel Girişimci Destek Programı veya İleri Girişimci Destek Programından yararlanan girişimci/işletme bu destek programından yararlanamaz.

Girişimcilik Eğitimini nasıl alabilirim?

Girişimcilik Eğitimlerine https://www.kosgeb.gov.tr/ adresinden Online Girişimcilik Eğitimleri bölümünden veya https://lms.kosgeb.gov.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz. E-devlet üzerinden katılım sağlanan eğitimler ücretsizdir. E-devlet şifrenizi başkaları ile paylaşmamanız gerekmektedir. Online eğitimlerle ilgili herhangi bir soru veya varsa yaşanan teknik bir aksaklık için akademi@kosgeb.gov.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.

Tamamladığım Girişimcilik Eğitimi Katılım Belgesini nasıl alabilirim?

KOSGEB’in e-Hizmetler menüsünden “Girişimcilik Eğitimi Katılım Belgesi Sorgulama” alanından veya lms.kosgeb.gov.tr adresinden belgenize ulaşabilirsiniz.

KOSGEB İş Geliştirme Desteğine nasıl başvuru yapılır? Hangi adımları izlemeliyim?

İzlenmesi gerekli süreç adımları özetle şu şekildedir:

A-Girişimcilik Eğitiminin Tamamlanması

İş Geliştirme Desteğine başvuru yapabilmek için öncelikle, başvurudan önce KOSGEB İleri Girişimci Eğitimini tamamlayarak KOSGEB Girişimcilik Eğitimi Katılım Belgesi almaya hak kazanmış olmak gereklidir. Bunun için www.kosgeb.gov.tr adresinden “Online Girişimcilik Eğitimleri” bölümünden e-devlet şifreniz ile girişimcilik eğitimlerine giriş yapabilirsiniz. Online Girişimcilik Eğitimleri herkesin katılımına açık olup, ücretsizdir.

İlgili eğitimi tamamladıktan sonra lütfen sistem üzerinden Katılım Belgenizi görüntüleyip doğrulamasını yapınız.

B-İşletme Kuruluşu

İşletmenin, iş geliştirme desteğine başvuru yapabilmesi için, NACE Rev. 2’ye göre; Kısım C-İmalat, Bölüm 61-Telekomünikasyon, Bölüm 62-Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler, Bölüm 63-Bilgi hizmet faaliyetleri veya Bölüm 72-Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri sektörlerinde faaliyet göstermesi gerekir.

Genel anlamda bu sektörler imalat, bilişim olup, tarım, hayvancılık, sağlık, eğitim gibi alanlar KOSGEB tarafından desteklenmemektedir. 

İşletmenin Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek kişi (şahıs şirketi) veya sermaye şirketi (Ltd, A.Ş) statüsünde kurulmuş olması gereklidir. (Adi Ortaklıklar desteklenmemektedir)

Girişimcinin program başvurusunda bulunduğu işletmedeki kurucu ortak payı en az %50 olmalıdır. Program süresinde de girişimcinin ortaklık payı %50’nin altına düşmemelidir.

C- KOSGEB’e Kayıt

İşletmenizi kurduktan sonra KOSGEB web sayfası üzerinden e-Devlet şifreniz ile KOSGEB veri tabanına kayıt olmanız ve hemen ardından KOBİ Beyanınızı doldurmanız gerekmektedir.

İşletmenizi KOSGEB Veri Tabanına kayıt etmeniz ve KOBİ Beyanını doldurmanız sonrasında artık KOSGEB’in destek programlarına başvuru yapabilirsiniz. Tüm bu işlemler online olarak gerçekleştirilmektedir. Kayıt ve beyanname için izlenmesi gereken adımlara ve detaylı bilgiye kurumsal web sayfamızdan veya bu linkten ulaşabilirsiniz: https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/180/nereden-baslamaliyim

D- Başvuru

İş Geliştirme Desteğine ilan edilen dönemlerde başvuru yapılabilir.

KOSGEB web sayfası üzerinden e-Devlet şifreniz ile online olarak bu desteğe başvuru yapılabilir.

İşletme başvurusunu, İş Geliştirme Desteği Proje Başvuru Formunu sistem üzerinden hazırlayıp onaylayarak tamamlar. Ayrıca işletme, iş geliştirme desteği proje başvurusuna ek olarak girişimcinin projesini sunduğu, işyerinin genel görünümü ve üretim/hizmet sunum aşamalarının da yer aldığı en fazla 10 dakika uzunluğunda video yükleyecektir.

Başvuru ve yararlanma koşulları için lütfen ilgili Uygulama Esaslarını inceleyiniz.

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/1231/girisimci-destek-programi