Yükleniyor...
Yenilikçi, teknolojik ve katma değeri yüksek bir ürün üreten, bu ürünü uluslararası pazarlara taşımak isteyen ve ihracat odaklı çalışan KOBİ’ler önceliğimiz olmak üzere yeni bir vizyon ile bütün KOBİ’lerimize gerekli desteği sağlayacağız.

Devlet Destekleri

Verildiği Kurum

Destek Adı

Destek Türü

Detay

KOSGEB İşbirliği-Güç Birliği Destek Programı devamı için
KOSGEB Enerji Verimliliği Desteği devamı için
Ekonomi Bakanlığı Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki devamı için
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Programı devamı için
Hazine Müsteşarlığı Kooperatiflerin Aracılık Ettiği Krediler devamı için
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu(TKDK) 2014-2020 IPARD Programı devamı için
Bilim, Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı Tevhid ve İfraz İşlem Harcı İstisnası devamı için
KOSGEB KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı devamı için
KOSGEB Kredi Faiz Desteği devamı için
Ekonomi Bakanlığı Genel Teşvik Uygulamaları devamı için
Ekonomi Bakanlığı Bölgesel Teşvik Uygulamaları devamı için
Bilim, Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı Emlak Vergisi Muafiyeti devamı için
Ekonomi Bakanlığı Öncelikli Yatırımların Teşviki devamı için
Bilim, Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı Bina İnşaat Harcı ve Yapı Kullanma İzni Harcı İstisnası devamı için
Ekonomi Bakanlığı Stratejik Yatırımların Teşviki devamı için
Bilim, Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı Yapı Denetim Kuruluşlarına Ödenecek Hizmet Bedeli İndirimi devamı için
Kalkınma Ajansları Faizsiz Kredi ve Faiz Desteği devamı için
Kalkınma Ajansları Teknik Destek devamı için
KOSGEB Stratejik Ürün Destek Programı devamı için

Bu alanda yer alan bilgiler Mart 2018 tarihi itibarıyla günceldir.