Kümelenme

KOSGEB’in yürütmekte olduğu diğer bir faaliyet ise Avrupa İşletmeler Ağı (Enterprise Europe Network-EEN) projesidir. (http://www.een.kosgeb.gov.tr/) Bu bağlamda, KOSGEB OSTİM İGEM Müdürlüğü tarafından BSN Anatolia Konsorsiyumu, söz konusu proje kapsamında, 44 ülkenin, 600 ortağın ve 4000 uzman personelin hizmet verdiği Avrupa İşletmeler Ağında, Türk KOBİ’lerinin yer almasını sağlayarak, işletmeler arasında teknoloji transferi, ticari iş birliği, distiribütörlük, joint-venture, eşleştirme aktiviteleri v.b. faaliyetlerle işbirliklerinin oluşması için çalışmalar yapmaktadır.

Bu kapsamda, işletmelere ait bilgilerin yer aldığı işletme profilleri Avrupa İşletmeler Ağında yayınlanarak, talepler ve arzlar bir araya getirilmeye çalışılmaktadır. KOSGEB Kümelenme ile ilgili çalışmaları da yürütmekte olup, kümeleri teşvik noktasında bir destekleme modeli üzerinde de çalışmalarını sürdürmektedir. Diğer yandan, bu zamana kadar, KOSGEB OSTİM İGEM Müdürlüğü olarak, bizzat OSTİM Sanayi Bölgesi içerisinde yer almakta olan 4 adet Kümenin çalışmalarında danışmanlık ve bilgi sağlama noktasında hizmet vermiştir.