WEB sayfası: https://www.un.org

 Kuruluş Amacı

Birleşmiş Milletler (BM) Teşkilatı 24 Ekim 1945 tarihinde kurulmuş olup, üye sayısı 193’dir. Örgütün yönetimi New York’ta bulunan genel merkezden yürütülmektedir.

BM’nin amacı; savaşları ve barışa yönelik tehditleri önlemek, ülkeler arasında dostane ilişkiler kurmak ve uluslararası ekonomik ve sosyal işbirliğini sağlamaktır. Güvenlik, çocuk gelişimi ve sağlığı, çevre koruma, insan hakları, yoksullukla mücadele ve ekonomik kalkınma, tarımsal kalkınma, eğitim, kadın hakları, doğal afet yardımı, atom enerjisinin barışçıl amaçlar için kullanılması ve iş ve işçi hakları gibi pek çok alanda çalışmalarını sürdürmektedir.

 

KOSGEB’in Gerçekleştirdiği Faaliyetler

Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu (UNCITRAL)

Birleşmiş Milletler bünyesinde faaliyet gösteren UNCITRAL Mikro, Küçük ve Orta Boy İşletmeler Çalışma Grubu toplantılarına katılım ve katkı sağlanmaktadır.

2013 yılında, Komisyonun (UNCITRAL), Mikro İşletmelerin ve KOBİ’lerin yaşam döngüsü boyunca karşılaştıkları yasal engellerin azaltılmasını amaçlayan bir Çalışma Grubu talebi üzerine söz konusu çalışmalar, 2014 yılında New York’ta başlatılmıştır. Türkiye 2016 yılı sonuna kadar bu Çalışma Grubunun katılımcısı olarak katkı sağlamıştır. Söz konusu Komisyonun 6 adet Çalışma Grubu bulunmaktadır: Mikro, Küçük ve Orta Boy İşletmeler, Hakem Heyeti / Tahkim Kurulu / Arbitrasyon, Çevrimiçi Anlaşmazlıkların Çözümü, Elektronik Ticaret, İflas Kanunu, Güvenli Mali İşlemler.

KOSGEB UNCITRAL’in “Mikro, Küçük ve Orta Boy İşletmeler Çalışma Grubu”nun aktif katılımlı bir üyesi olup, mikro işletmelerin ve KOBİ’lerin yaşam döngüsü boyunca karşılaştıkları yasal engellerin azaltılmasını amaçlayan çalışmalarına yılda iki kez BM nezdinde yapılan 5’er günlük müzakerelerine katılım sağlamaktadır. 2016 yılında iki adet müzakere toplantısına katılım sağlanmış olup, bu toplantılarda mikro işletmelerin ve KOBİ’lerin küresel ekonomideki yeri ve anlamı, kayıt dışı ekonomide faaliyet göstermenin dezavantajları, söz konusu alanda faaliyet gösteren işletmelerin kayıt altına alınmasının özendirilmesi hususları tartışılmıştır. BM Daimi Temsilciliğimiz daveti ve desteği ile katılım sağlanan bu çalışmalar “uluslararası tavsiye kararları” almaya yönelik yasama faaliyetleri niteliğindedir. Türkiye söz konusu çalışma dahilinde herhangi bir katılım payı ödememektedir.

 

Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu (CELAC) ve BM Latin Amerika ve Karayipler Ekonomik Komisyonu (ECLAC)

2017 yılında ülkemizde Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu (CELAC) ve BM Latin Amerika ve Karayipler Ekonomik Komisyonu (ECLAC) işbirliğinde “Türkiye ve LAK Bölgesi Arasında Güçlü Bir Ortaklık” temalı ortak bir ekonomik işbirliği konferansı düzenlenmesi öngörüldüğünden bahis ile konferansa ilişkin olabilecek görüş ve öneri ile Başkanlığımızdan katılım talep edilmiştir. Bu kapsamda, konferansın KOBİ’ler ile işbirliğine yönelik II. panelinde açılış konuşmacısı olarak uygun seviyede katılım sağlanması planlanmaktadır.

 

Dünya İnsani Yardım Zirvesi (DİZ)

Birleşmiş Milletler’in bir organizasyonu olarak “Dünya İnsani Yardım Zirvesi” (DİZ) Dünya Liderlerinin katılımları ile 23-24 Mayıs 2016 tarihlerinde ülkemizin ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon tarafından ilan edilen zirve, dünyanın yüz yüze kalacağı kayda değer zorluklar karşısında ülkeleri daha etkin ve kapsayıcı bir gelecek için ayrıntılı bir şekilde insani yardım gündemlerini planlama çağrısıdır.

Bu kapsamda, DİZ Sekretaryası ülkemize gerçekleştirilecek sergiler için 300 metrekarelik boş alana ilave olarak her biri 9 metrekare olan 15 stant tahsis etmiş olup bunlardan biri de KOSGEB’e sunulmuştur. Bu sergi salonu içerisinde özellikle KOSGEB destekleri ile ticarileşebilecek, geliştirilebilecek mültecilere ait el sanatları/prototip üretimlerin sergilenmiş ve KOSGEB Destekleri tanıtılmıştır