Yayın için; Başlangıç Tarihi: 16 Mart 2017 Perşembe - Bitiş Tarihi: 26 Mayıs 2017 Cuma

KOSGEB ve İran Muadil Kurumu Iran Small Industries & Industrial Parks Organization (ISIPO) arasında 7 Nisan 2015 tarihinde İşbirliği Protokolü imzalanmıştır.

Bu kapsamda ISIPO tarafından 23-26 Mayıs 2017 tarihlerinde İran Tahran’da 6. Uluslararası İnovasyon ve Teknoloji Fuarı ve 3. Uluslararası İnovasyon Ağı Forumu düzenleneceği Kurumumuza bildirilmiştir.

Bahse konu etkinlikler hakkında daha fazla bilgi almak isteyen ve kayıt yaptırmak isteyenler aşağıdaki web adresini kullanarak işlem yapabileceklerdir.

 http://www.inotex.com/en/Default.soap