İşletme Geliştirme Destek Programı

Programın Amacı ve Gerekçesi

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet güçlerinin, kurumsallaşma-markalaşma düzeylerinin ve ekonomideki paylarının arttırılması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanmasıdır.

Destek Unsurları

 

İŞLETME GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI DESTEKLERİ

DESTEK ÜST LİMİTİ (TL)

DESTEK

ORANI

1

Yurt İçi Fuar Desteği

50.000

 

 

 

 

%60

 

2

Yurt Dışı İş Gezisi Desteği

20.000*

3

Nitelikli Eleman İstihdam Desteği

50.000**

4

Eğitim Desteği

20.000

5

Enerji Verimliliği Desteği

35.000

6

Tasarım Desteği

25.000

7

Sınai Mülkiyet Hakları Desteği

30.000***

8

Belgelendirme Desteği

30.000***

9

Test ve Analiz Desteği

30.000

(*) KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri kapsamında her yıl belirlenen finalistler, KOSGEB tarafından düzenlenen yurt dışı iş gezisi programından bir defaya mahsus olmak üzere üst limitler dikkate alınmaksızın %100 (yüz) oranında desteklenir.

(**) Nitelikli Eleman İstihdam Desteği kapsamında istihdam edilecek elemanın; yeni mezun, kadın, engelli, birinci derece şehit yakını veya gazi olması halinde destek oranına %20 (yirmi) ilave edilir.

(***) TSE ve TÜRKPATENT’ten alınacak belgeler, %100 (yüz) oranında desteklenir.

Başvuru Formları

Yurt İçi Fuar Desteği

  Yurtiçi Fuar Desteği Başvuru Formu
  Yurt içi Fuar Organizatör Kuruluş Başvuru Formu ve Taahhütnamesi
  Yurt içi Fuar Katılımcı Listesi
  Yurt içi Fuar Desteği Ödeme Talep Formu
  Yurt içi Fuar Organizatör Kuruluş Başvuru Değerlendirme FormuYurt Dışı İş Gezisi Desteği

  Yurt Dışı İş Gezisi Programı Düzenleyici Kuruluş Başvuru Formu ve Taahhütnamesi
  Yurt Dışı İş Gezisi Başkanlık Birimi-Uygulama Birimi Başvuru Formu
  Yurt Dışı İş Gezisi İşletme Başvuru Formu
  Yurt Dışı İş Gezisi Sonuç Raporu
  Yurt Dışı İş Gezisi Desteği Ödeme Talep Formu
  Yurt Dışı İş Gezisi Programı Başvuru Ön Değerlendirme Formu

 

Nitelikli Eleman İstihdam Desteği

  Nitelikli Eleman İstihdam Desteği Başvuru Formu 
  Nitelikli Eleman İstihdam Desteği Ödeme Talep Formu


Eğitim Desteği

  Eğitim Desteği Başvuru Formu 
  Eğitim Desteği Ödeme Talep Formu


Enerji Verimliliği Desteği

  Enerji Verimliliği Desteği Başvuru Formu 
  Enerji Verimliliği Desteği Ödeme Talep Formu 
  Enerji Verimliliği Desteği Detaylı Etüt Komisyon Karar Formu


Tasarım Desteği

  Tasarım Desteği Başvuru Formu 
  Tasarım Desteği Ödeme Talep FormuSınai Mülkiyet Hakları Desteği

  Sınai Mülkiyet Hakları Desteği Başvuru Formu 
  Sınai Mülkiyet Hakları Desteği Ödeme Talep Formu Belgelendirme Desteği

  Belgelendirme Desteği Başvuru Formu 
  Belgelendirme Desteği Ödeme Talep Formu  Test ve Analiz Desteği

  Test ve Analiz Desteği Başvuru Formu 
  Test ve Analiz Desteği Ödeme Talep Formu