OECD “Çevre ve Ekonomi Politikalarının Bütünleştirilmesi Çalışma Grubu (WPIEEP) Başkan Yardımcılığı görevine, KOSGEB AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Necati Günaydın seçildi.
Tarih: 09 Temmuz 2017

OECD “Çevre ve Ekonomi Politikalarının Bütünleştirilmesi Çalışma Grubu”nun (WPIEEP) 11. Düzenli Toplantısı 05-07 Temmuz 2017 tarihlerinde, Fransa’da yapıldı.

AB ve OECD Çevre ve Ekonomi Politikalarının Bütünleştirilmesi Çalışma Grubu (WPIEEP) faaliyetlerini yürütmek üzere, tüm üye ülkelerin oylaması ile yapılan seçimler sonucunda, KOSGEB AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Necati Günaydın,  Başkan Yardımcısı seçildi.

 

KOSGEB, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın “Ulusal Eşgüdüm Birimi” olarak görevlendirildiği, OECD Çevre Direktörlüğüne bağlı Çevre Komitesi’nin ilgili kurumları arasında yer alıyor.

Temmuz 2017 tarihinde, Fransa’da yapılan toplantıda;

  • REACH, kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi, izni ve kısıtlanmasını öngören AB mevzuatı,
  • "Mekansal Planlama Araçları ve Çevre" başlığında yürütülen SPINE, BREATHE projeleri,
  • Kimyasalların idaresi ile ilgili fayda ve maliyetler,
  • Gıda atıklarının önlenmesi, iyileştirilmesi ve geri dönüştürülmesini teşvik etmek için ülkelerin mevcut yaklaşımları

konularında KOSGEB’in görüş ve önerileri delegasyona aktarıldı.

Galeri