Asel Teknik

Asel Teknik, 2001 yılında Kütahya’da kuruldu. Mühendislik hizmetleri alanında faaliyet gösteren firma, 2015 yılında endüstriyel tecrübeye sahip 3 makina mühendisi ve 1 teknikerinin çalışmalarıyla, yüksek verimliliğe sahip bir tozsuzlaştırma ünitesi (CycloJet Ünitesi) tasarladı.

Asel Teknik, tozsuzlaştırma ünitesinin prototip imalatını yapabilmek için, KOSGEB Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı kapsamında “çift cidar konstrüksiyonlu filtrasyon ünitesi” isimli projeyi hazırladı. Firma, projesinin kabulünü takiben prototip tasarımı ve imalat süreçlerini tamamladı ve ölçüm cihazları ile izlenen sistemde son derece başarılı sonuçlara ulaştı.

Faydalı model belgesi bulunan CycloJet Ünitesi ülkenin en büyük cam ve seramik üreticileri başta olmak üzere pek çok işletmede üstün performansla çalıştı ve ağır sanayi işletmelerince büyük ilgi gördü. Ağır sanayide tozsuzlaştırma işlemi, işletme maliyetleri yönünden ilk sıralarda yer alırken,  Asel Teknik tarafından yapılan CycloJet Ünitesi ile en az %40 oranında fiili tasarruf sağlandı. CycloJet ünitesi, yurt dışından gelen talepler doğrultusunda Arjantin ve Çin’e gönderildi.

Yoğun talep gören ürünün seri üretimi için Endüstriyel Uygulama Programı’na başvuru hazırlığı yapan işletme, üretim alanı yetersizliği sebebiyle Organize Sanayi Bölgesi’nde yer temini için girişimlerde bulunuyor.

CycloJet ünitesini geliştirmek için KOBİGEL KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında ”Asel Endüstriyel Ar-Ge’sini Geliştiriyor”  isimli projeyle KOSGEB’e başvuruda bulunan işletmenin bu son projesi de kabul edildi.

Galeri