“COSME Programına Katılımı ve Programdan Elde Edilen Kazanımları En Üst Seviyeye Çıkarabilmek İçin Koordinasyon Kapasitesinin Artırılması” Projesi’nin ilk eğitimi Trabzon’da gerçekleştirildi.
Tarih: 20 Ekim 2017

İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı’nın (COSME) ulusal koordinatörü olan KOSGEB, “COSME Programına Katılımı ve Programdan Elde Edilen Kazanımları En Üst Seviyeye Çıkarabilmek İçin Koordinasyon Kapasitesinin Artırılması” projesini yürütüyor. Proje kapsamında, COSME’den yararlanan kurum ve kuruluşların sunumlarıyla katılımcılara yeni ufuklar açması hedeflenerek düzenlenen eğitimlerin ilki Trabzon’da yapıldı.

KOSGEB’in ev sahipliğini yaptığı etkinliğe Avrupa Birliği Bakanlığı, çeşitli kamu kurum/kuruluşları, ticaret ve sanayi odaları, üniversiteler, finans kuruluşları, teknoloji geliştirme bölgeleri yönetici şirketleri ve STK’lar tarafından yoğun bir katılım sağlandı. KOSGEB Başkan Yardımcısı Ahmet Akdağ; bu proje ile 7 ay boyunca KOSGEB’in kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi, COSME’nin potansiyel faydalanıcılara ve hedef gruplara tanıtılması, hedef grupların bilgi ve bilinç düzeyinin arttırılarak COSME çağrılarına başvuruların ve başvuru kalitelerinin artırılması yönünde yoğun bir çalışma yürütüleceğini belirtti. Akdağ, kişisel veya kurumsal olarak ülke için yapılan her çalışmanın, ülkenin gelişiminde bir yapı taşı oluşturacağına, bu nedenle COSME programından en üst seviyede fayda sağlanabilmesi için hep birlikte gayret sarf edilmesinin önemli olduğunu hatırlattı. 

Avrupa Birliği Bakanlığı AB İşleri Uzmanı Demet Özkan Baltat, KOBİ’ler için Türkiye’deki AB programları kapsamında Ufuk 2020 ve Erasmus+ Programlarını tanıtan bir sunum yaptı. Programda ayrıca KOSGEB Uzmanı tarafından COSME Programı kapsamında yürütülen “Finansmana Erişim”, “Pazarlara Erişim”, “Çerçeve Koşulların İyileştirilmesi” ve “Girişimcilik ve Girişimci Kültürü” Bileşenleri hakkında bilgi verildi.

Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2017

Galeri