Stratejik Ürün Desteği’nde KOSGEB – ODTÜ İş Birliği
Tarih: 30 Ocak 2018

İthalatı yüksek, stratejik ürün niteliğindeki ara malların milli imkanlarla ülkemizde üretilebilmesi için KOSGEB ile ODTÜ arasında düzenlenen iş birliği protokolü, KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt ve ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök tarafından imzalandı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) tarafından düzenlenen “Teknokent Savunma Sanayii Kümelenmesi 5. Proje Pazarı” etkinliği çerçevesinde KOSGEB ile ODTÜ arasında Çerçeve İş Birliği Protokolü imzalandı.

İmzalanan protokol ile yurt dışından ithal edilen, katma değeri yüksek ürünlerin milli imkanlarla üretilebilmesi için ODTÜ ile ortak çalışmalar yürütülecek.

 

Prof. Dr. Cevahir Uzkurt : “Üretimde dışa bağımlılıktan kurtulmak için on numara bir program hazırladık.”

Protokol imza töreninde konuşan KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, Stratejik Ürün Destek Programı ile imalat sanayiinde faaliyet gösteren büyük işletmelerin ve KOBİ’lerin yurt dışı bağımlılığından kurtulacağına dikkat çekerek; “Hazırlanan destek programı sayesinde, imalat sanayiinde yurt dışından ithal edilen ve stratejik değer taşıyan ara malların milli imkanlarla ülkemizde üretilmesini amaçlıyoruz. Bu programı uygularken öncelikle işletmelerin yurt dışından ithal ettikleri stratejik ürünleri, iş birliği yapmış olduğumuz kurum ve kuruluşlarla birlikte belirleyeceğiz. KOBİ’ler ile büyük işletmelerin iş birliği yapmalarını sağlayıp, belirlemiş olduğumuz ürünleri KOSGEB desteği ile ülkemizde üreteceğiz. Bu destekten faydalanmak isteyen işletmelerimize 5 Milyon TL’ye kadar % 100 oranında destek sağlayacağız.” şeklinde konuştu.

KOSGEB Başkan Yardımcısı S. Tuna Şahin ise, ülkemiz ihracatının % 95’ini sanayi ürünlerinin oluşturduğunu, ihraç edilen ürünlerin ise % 60’lık kısmının yurt dışından ithal edilen girdi malzemelerinin kullanılması ile üretildiğine dikkat çekerek, “ Yurt dışından ithal ettiğimiz ürünlerin içerisinde yurt içindeki KOBİ’lerimizin kolaylıkla üretebileceği ürünler var. KOBİ’lerimizin bu ürünleri yurt içinde üretebilmesi için destek sağlanması durumunda bu % 60’lık oranındaki girdi malzemelerinin de ülkemizde üretilmesi adına önümüzde hiçbir engel kalmayacak. Bunun için artık KOBİ’lerimize genel destekler sağlamak yerine teknolojik ürünlerin üretilmesini sağlayacak, dışa bağımlılığı azaltacak, yerli ve milli üretimi destekleyecek iki yeni destek programı geliştirdik.” dedi.

 

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök :  “ Yerli ve milli üretim için seferber olacağız.”

KOSGEB’in yeni destek programlarına değinen ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök : “ Son dönemde KOSGEB’in uygulamaya koyduğu teknolojiye dayalı ürünlerin üretimine ve yerli ürünlerin üretimine yönelik destek programlarının uygulanması aşamasında ODTÜ olarak bizde elimizi taşın altına koyacağız.” şeklinde konuştu.

ODTÜ Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen ''Teknokent Savunma Sanayii Kümelenmesi 5. Proje Pazarı” etkinliği, KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, KOSGEB Başkan Yardımcısı S. Tuna Şahin, ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Savunma Sanayi Müsteşar Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Sami Tüfekçi, Teknokent Savunma Sanayii Kümelenmesi Yönetim Kurulu Başkanı M. Fatih Ünal, kurum – kuruluş temsilcileri ile işletme temsilcilerinin katılımları ile gerçekleştirildi.

Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2018