Türkiye ile Bahreyn arasında KOBİ’ler alanındaki iş birliklerini içeren mutabakat zaptı, KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt ile Bahreyn KOBİ Destekleme Kurumu Tamkeen yetkilileri tarafından imzalandı.
Tarih: 24 Mart 2018

Manama-Bahreyn’de düzenlenen Girişimcilik ve Yenilikçilik Uluslararası Konferansının açılışında konuşan KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, bilgiye dayalı küresel ekonomi ortamının, eğitim kurumları, üniversiteler ve sanayi stratejik iş birliğini gerektirdiğini söyledi. Uzkurt, Türkiye’nin 2023 hedefleri doğrultusunda inovasyon,  teknolojiye dayalı girişimcilik ve yüksek katma değerli üretim konularının, destek politikalarının temelini oluşturduğunu kaydetti.

KOBİ’lerin geliştirilmesine katkı sağlamak, ülkeler arası karşılıklı tecrübe ve bilgi paylaşımı yapmak, kurumsal kapasiteleri güçlendirmek, ve iş birliğini geliştirmek amacı ile Türkiye – Bahriyen arasında Mutabakat Zaptı imzalandı.

Bahreyn Kraliyet Üniversitesi ve Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü (UNIDO) tarafından 18-19 Mart 2018 tarihinde Manama’da tertiplenen Konferansa katılan KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, Türkiye-Bahreyn arasındaki ticari iş birliğinin önümüzdeki dönemde daha artacağını bildirdi.

İkili görüşmeler çerçevesinde, UNIDO ile Türkiye’nin Manama Büyükelçiliğini de ziyaret eden KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, kurumsal faaliyetleri hakkında bilgi aktardı ve ülkeler arasında ticari hacmin geliştirilmesine ilişkin görüş alış verişinde bulundu.

KOSGEB tarafından, teknik destek sağlanarak tasarlanan ve faaliyete geçirilen Bahreyn İnkübatör Merkezini de ziyaret eden Başkan Uzkurt, Bahreyn’de geliştirilen ürünler, üretim yapan işletmeler ve inkübatörde yer alan inovatif girişimciler hakkında bilgi aldı.

Tamkeen ve Kuveyt Finans Merkezi’nde gerçekleşen görüşmelerde; Türkiye’nin sahip olduğu teknopark deneyimi ve bilgi birikiminden yararlanılarak, Tamkeen ve Kuveyt Finans Merkezi ile ortak bir uzman grubu oluşturulması ile KOSGEB’in rehberliğinde Bahreyn’de Teknoloji Geliştirme Merkezi kurulması için çalışma yapılmasına karar verildi.

İletişim ağına dahil olan KOBİ ve girişimciler ile Türk KOBİ’leri arasında ticari iş birliklerinin geliştirilmesi amacıyla, çalışmaların gerçekleştirilmesi ve Türk KOBİ’lerinin, Türk Cumhuriyetleri, Ortadoğu, Afrika ve Asya Bölgelerinde yer alan ülkelerin KOBİ’lerine teknoloji transfer etmesini sağlayacak olan İşletme Geliştirme ve Yatırım Promosyon Programı (EDIP)’nın Türkiye’de kurulması konusu, UNIDO Yatırım ve Teknolojiyi Teşvik Ofisi (ITPO) ile yapılan toplantıda gündeme geldi. UNIDO ile Türkiye’nin teknoloji ve inkübatör alanlarında sahip olduğu deneyimlerini, gelişmekte olan ülkelere aktarabilecek uzman ve mentörlerin eğitilmesi hususunda çalışmaların yapılması konusunda karara varıldı.

KOSGEB’in, inkübatörler ile hızlandırıcıların kurulması ve yönetilmesi alanında bilgi birikimine ve tecrübeye sahip olması sebebiyle Bahreyn, Mısır ve Sudan temsilcilerinden oluşan gruba KOSGEB tarafından eğitim programı düzenlendi.