Türkiye, Avrupa Küçük İşletmeler Yasası Prensiplerine Uyum Sağladı
Tarih: 12 Nisan 2018

OECD Küresel İlişkiler, Güney Avrupa Bölümü Başkanı Marzena Kisielewska; Türkiye’nin Küçük İşletmeler Yasası prensiplerine yüksek seviyede uyum sağladığını belirterek, veri toplama sürecinde KOSGEB’in koordinasyonu başarılı bir şekilde yürüttüğünü söyledi.

Avrupa Küçük İşletmeler Yasası (Small Business Act for Europe-SBA) 2016–2019 dönemi değerlendirme çalışmaları kapsamında, KOSGEB’in ev sahipliğinde 10 Nisan 2018 tarihinde Avrupa Küçük İşletmeler Yasası: Batı Balkanlar ve Türkiye Değerlendirmesi 2016-2019 İstişare  Toplantısı gerçekleştirildi.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Berlin Teknik Üniversitesi ve ilgili kurum/kuruluşlarımız tarafından toplantıya geniş bir katılım sağlandı.

OECD Küresel İlişkiler, Güney Avrupa Bölümü Başkanı Marzena Kisielewska yaptığı açılış konuşmasında, Türkiye’nin SBA değerlendirmesinde yer almasının önemine değinerek, Küçük İşletmeler Yasası prensiplerine yüksek seviyede uyum sağladığını ve veri toplama sürecinde KOSGEB’in koordinasyonu başarılı bir şekilde yürüttüğünü söyledi.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başekonomisti Svenja Petersen ise Türkiye’nin finansmana erişim alanında kaydettiği gelişmelerden bahsetti.

OECD Güney Avrupa Bölümü Proje Yöneticisi Umur Gökçe de istişare toplantısının amacına ilişkin olarak ilerleyen dönemde sürecin nasıl işleyeceğine vurgu yaptı. SBA değerlendirme çalışmalarında KOSGEB’in koordinasyon görevini en iyi şekilde yerine getirdiğini ve çalışmalar kapsamında kurum/kuruluşlar ile özel sektör temsilcilerinin katkılarının çok kıymetli olduğunu söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından OECD, EBRD ve KOSGEB yetkililerinin yönetiminde ilgili kurum/kuruluş temsilcilerinin katılımıyla; SBA’de yer alan ve 10 prensipten OECD tarafından değerlendirilmesi yapılan; İflas ve ikinci şans, KOBİ politikalarına ilişkin mevzuat ve kurumsal çerçeve, düzenleyici çevre, destek hizmetleri, kamu ihaleleri, finansmana erişim, standartlar ve teknik düzenlemeler,  inovasyon, çevre ve uluslararasılaşma alanlarında ankette yer alan bilgilerin değerlendirilmesi amacıyla paralel oturumlu çalıştaylar yapıldı.