''KOBİ'lerin Uluslararasılaşmasına Yönelik Olarak İtalya’da Düzenlenen İyi Uygulamalar Forumu 2018”de Türkiye 3 ödüle layık görüldü.
Tarih: 11 Haziran 2018

30-31 Mayıs 2018 tarihlerinde Torino/İtalya’da Avrupa Eğitim Vakfı (ETF) tarafından iyi uygulamaların ödüllendirilmesi amacı ile “KOBİ'lerin Uluslararasılaşmasına Yönelik Olarak Düzenlenen İyi Uygulamalar Forumu 2018” düzenlendi. 11 farklı ülkeden gerçekleştirilen 60 başvuru arasında Türkiye’den toplamda 5 başvuru gerçekleştirildi ve bu başvuruların 3 tanesi ödüle layık görüldü.

Ulusal koordinasyonu KOSGEB tarafından yürütülen, “Avrupa Küçük İşletmeler Yasası” (Small Business Act for Europe – SBA) çalışmaları kapsamında, yasada yer alan 10 (on) prensipten “Dimension 1: Girişimcilik Eğitimi ve Kadın Girişimciliği” ile “Dimension 8a: İşletme Becerileri” alanlarındaki değerlendirmeler ETF tarafından yapılıyor.

ETF, Girişimcilik Eğitimi tematik alanında 05 Temmuz 2017 tarihinde “A Call for Good Practise: In Training for Internationalization of SMEs” başlıklı KOBİ’lerin uluslararasılaşmasına yönelik iyi uygulamalar geliştiren eğitim sağlayıcıların, ticaret ve sanayi odalarının, üniversitelerin, KOBİ ajanslarının, bölgesel kalkınma ajanslarının, STK’ların, danışmanlık kuruluşlarının vb. kuruluşların başvurabileceği bir çağrı duyurusuna çıkılmış olup, Çağrı KOSGEB tarafından ilgililere duyurulmuştur. 

30-31 Mayıs 2018 tarihlerinde Torino/İtalya’da ETF tarafından söz konusu çağrı kapsamında iyi uygulamaların ödüllendirilmesi amacı ile “KOBİ'lerin Uluslararasılaşmasına Yönelik Olarak Düzenlenen İyi Uygulamalar Forumu 2018” düzenlendi. İyi Uygulamalar Forumunda ülkelerin SBA Koordinatörleri, OECD, Avrupa Komisyonu (DG GROW ve DG NEAR) ve EASME yer aldı.

11 farklı ülkeden gerçekleştirilen 60 başvuru arasında Türkiye’den toplamda 5 başvuru gerçekleştirildi ve bu başvuruların 3 tanesi ödüle layık görüldü.

Türkiye’den 3 eğitim sağlayıcı kurum/kuruluşun yanı sıra Arnavutluk, Belçika, İrlanda ve İtalya’dan birer eğitim sağlayıcıya ödülleri takdim edildi.

Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2018

Galeri