İşletmeler KOBİ vasfını kaybetse bile kazanılmış hak olarak değerlendirilecek.
Tarih: 04 Temmuz 2018

Resmi Gazete’de yayımlanan KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği’ndeki değişiklikle, yönetmelik kapsamındaki işletmelerin KOBİ vasfını kaybetme/kazanma veya sınıf değiştirme tarihlerine ilişkin düzenleme yapıldı.

15.06.2010 tarihli ve 27612 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği’nde 04/07/2018 tarihli ve 30468 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklik ile yönetmeliğinin 11. maddesinin sonuna “(7) Bu Yönetmelik kapsamında işletmelerin KOBİ vasfını kaybetme/kazanma veya sınıf değiştirme tarihleri; Kurumlar Vergisi mükellefleri için Nisan ayı sonu, Gerçek usulde/Basit usulde gelir vergisine tabi olanlar için Mart ayı sonu olarak esas alınır. İşletmelerin KOBİ vasfını kaybetmeden önce uygun bulunan proje/destek başvuruları KOBİ vasfı kaybedilse bile kazanılmış hak olarak değerlendirilir ve ödemeler yapılabilir. KOBİ vasfı kaybedildikten sonra yeni proje/destek başvurusu yapılamaz.” fıkrası eklendi.

Yapılan değişiklik ile KOBİ’lerin vasıf kaybetme/kazanma veya sınıf değiştirme tarihleri net belirlendi. Ayrıca, işletmelerin KOBİ vasfına sahipken uygun bulunan proje ve destek başvuruları, KOBİ vasfı kaybedilse bile kazanılmış hak olarak değerlendirilecek ve ödemeler yapılabilecek. KOBİ vasfı kaybedildikten sonra yeni proje ve destek başvurusu yapılamayacak.