KOSGEB Sınırları Aştı
Tarih: 09 Temmuz 2018

KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt:

- "KOSGEB bugüne kadar 60 ülkenin 73 kuruluşu ve 5 uluslararası örgütle olmak üzere, toplam 78 mutabakat zaptı ve bu kapsamda gerçekleştirilebilecek faaliyetleri tanımlayan 7 eylem planı imzaladı"

- "Türkiye'yi, geçen yıl Afganistan, Endonezya, Etiyopya, Gambiya, Katar, Kenya, Kolombiya, Moğolistan, Özbekistan, Pakistan, Rusya Federasyonu, Somali, Sudan, Tataristan, Tayland ve Ürdün gibi 16 ülkenin temsilcileri ziyaret etti"

- "Bahreyn, Bangladeş, Belarus, Kolombiya, Moğolistan ve Tunus'a ise çalışma ziyaretinde bulunuldu, KOSGEB bu ülkelerle deneyimlerini paylaştı"

KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, KOSGEB'in bugüne kadar 60 ülkenin 73 kuruluşu ve 5 uluslararası örgütle olmak üzere, toplam 78 mutabakat zaptı ve bu kapsamda gerçekleştirilebilecek faaliyetleri tanımlayan 7 eylem planı imzaladığını bildirdi.

Uzkurt, KOSGEB'in yurt dışı iş birliklerine ilişkin, açıklamalarda bulundu.

KOSGEB'in, KOBİ'ler alanında elde ettiği bilgi ve deneyimi, kurulan iş birlikleriyle yurt dışındaki muadil kurum ve kuruluşlara aktardığını anlatan Uzkurt, böylece Türkiye'nin tanınırlığına katkı sağladıklarını söyledi. KOBİ'lerin ticaret hacminin artmasına yönelik faaliyetleri desteklerken, iş birliği yapılan muadil kurumların iyi uygulamaları ışığında kurumsal kapasitelerini de geliştirdiklerini belirten Uzkurt, böylece KOSGEB'in bir çok ülkede "rol model" alınmaya başlandığını kaydetti.

Uzkurt, bu kapsamda KOBİ'lerin dış pazara açılma sürecine destek sağlanması ve destekleme modelleri konusunda elde edilen kurumsal kapasitenin yurt dışındaki muadil kurumlarla paylaşılması amacıyla mutabakat zaptları imzaladıklarına işaret ederek, "KOSGEB, bugüne kadar 60 ülkenin 73 kuruluşu ve 5 uluslararası örgütle olmak üzere, toplam 78 mutabakat zaptı ve bu zaptlar kapsamında gerçekleştirilebilecek faaliyetleri tanımlayan 7 eylem planı imzaladı." diye konuştu.

Türkiye'yi, geçen yıl Afganistan, Endonezya, Etiyopya, Gambiya, Katar, Kenya, Kolombiya, Moğolistan, Özbekistan, Pakistan, Rusya Federasyonu, Somali, Sudan, Tataristan, Tayland ve Ürdün gibi 16 ülkenin ziyaret ettiğini aktaran Uzkurt, bu ülkelerden gelen heyetlerle iş birliği alanlarını görüştüklerini bildirdi. Bunların yanında Bahreyn, Bangladeş, Belarus, Kolombiya, Moğolistan ve Tunus'un ise çalışma ziyaretinde bulunduğuna değinen Uzkurt, KOSGEB'in bu ülkelerle deneyimlerini paylaştığını dile getirdi.

- "Türkiye, KOBİ Politikası Endeksinde birinci"

Uzkurt, KOBİ ve girişimcileri hep daha ileriye taşımak için Avrupa Birliği (AB) entegrasyonuna yönelik çalışmaları gerçekleştirmeye devam ettiğini söyledi. AB tarafından, 2,3 milyar avroluk bütçeyle KOBİ'lerin finansman imkanlarının arttırılması, pazarlara erişimlerinin iyileştirilmesi, çerçeve koşullarının geliştirilmesi ve girişimciliğin teşvik edilmesi amacıyla "İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programı"nın (COSME 2014-2020) yürürlüğe konduğunu anımsatan Uzkurt, söz konusu programın ulusal koordinatörlüğünü yürüttüklerini ve düzenledikleri eğitimlerle bilgilendirme çalışmaları yaptıklarını vurguladı.

KOSGEB'in, "Avrupa Küçük İşletmeler Yasası"nın prensiplerinin uygulanmasından sorumlu "ulusal koordinatör" olarak görevlendirildiğine dikkati çeken Uzkurt, "Balkan ülkeleri ve Türkiye'de Avrupa Küçük İşletmeler Yasasına ilişkin çalışmalar kapsamında Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD), Avrupa Komisyonu (EC), Avrupa Eğitim Vakfı (ETF), Avrupa Kalkınma ve İmar Bankası (EBRD) ile projeye dahil olan ülkelerle hazırlanan KOBİ Politikası Endeksi:2016 raporuna göre, Türkiye bölge birincisi oldu." ifadesini kullandı.

Uzkurt, KOSGEB'in, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD), Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (KEİ), Gelişen Sekiz Ülke (D8), İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Asya'da Güven Artıcı Önlemler Konferansı (CICA) gibi uluslararası ve bölgesel kuruluşlarla da KOBİ'lere yönelik konularda iş birliği çalışmaları yaptığını kaydetti.

Avrupa İşletmeler Ağı (AİA) faaliyetlerinin, 2008 yılından bu yana KOSGEB koordinasyonunda sürdürüldüğünü hatırlatan Uzkurt, "COSME döneminde 'pazarlara erişim' bileşeni altında, KOBİ'lerin AB nezdindeki çalışmalara erişimini ve iş birliklerini artırmak için 11 konsorsiyumla sürdürülüyor. Avrupa KOBİ Haftasında, KOSGEB ulusal kamu koordinasyonu görevini yürütüyor. Birçok uluslararası program ve projede yer alan KOSGEB, enerji verimliliği konusunda da Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) ve Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) ile iş birliği içinde projeler gerçekleştiriyor." değerlendirmesinde bulundu.