2018 Yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği Programı’na yapılan 2 bin 250 başvurudan 1.345 işletmenin başvurusu onaylandı.
Tarih: 17 Eylül 2018

KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı, imalat sanayinde faaliyet gösteren ve KOSGEB Desteklerinden yasaklı olmayan İşletmelerin yerli ve yeni makine teçhizat alımları için uygun koşullarda finansal destek sağlanması amacıyla uygulanan 2018 Yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği Programı’na 2 bin 250 işletme başvuru yaptı. Yapılan başvurular içerisinde 1.345 işletmenin başvurusu onaylandı.

 

Destek programı kapsamında; işletme başına 1 Milyon TL’ye kadar, sıfır (0) faizli olmak üzere ilk 6 (altı) ayı ödemesiz, kalanı üçer aylık eşit taksitler halinde ödemeli toplam 36 (otuzaltı) ay vadeli Kredi Faiz desteğinden yararlanabilecekler. İşletmelerin kullanacakları desteğin; işletme başına 300.000.- (üçyüzbin) TL olan faiz/kâr payı bedelinin tamamı, KOSGEB tarafından karşılanacaktır.

Programda, imalat sanayiinde faaliyette bulunan işletmelerin yerli ve yeni makine teçhizat alımları desteklenecektir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ ne uygun olarak aldıkları yerli malı belgesi ile teşvik edilen makine ve teçhizatlar yerli malı olarak kabul edilecektir.

Müracaat süresinin sona ermesinin akabinde; ilk değerlendirme yazılım tarafından yapılmış ve imalat sektöründe yer almayan işletmeler elenmiş; daha sonra da her bir işletme için sektör, ölçek ve kârlılık kriterlerinden oluşan puan üzerinden en yüksekten en düşüğe doğru başvuru sıralaması oluşturulmuştur.

Nihai değerlendirme ise işletmenin kayıtlı olduğu ilgili KOSGEB Müdürlüğü tarafından yapılmış ve programa müracaat eden 2252 işletmeden başvuru koşullarını taşıyan 1345 işletmenin başvurusu onaylanmış; toplamda 665.002.008 TL'lik bir kredi talebi oluşmuştur. Kredi talebine karşılık gelen faiz miktarı 199.500.602 TL’dir.

 

Onaylanan başvuruların sektör düzey dağılımı ise tablodaki gibidir:

Yüksek Teknoloji

18

Orta Yüksek Teknoloji

260

Orta Düşük Teknoloji

556

Düşük Teknoloji

511

 

Başvurusu onaylanan işletmelere e-posta ve SMS ile bilgilendirme yapılacaktır. Bu işletmeler kendilerine e-posta ve SMS ile gönderilen başvuru kodu ile protokol yapılan bankalara başvuruda bulunmalarının akabinde,  ilgili banka nezdinde kredibilite durumlarının da uygun olması halinde kredilerini kullanabileceklerdir.

Programda T. Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. yer almıştır. Kredi Garanti Fonu A.Ş. de işletmelerin bankalara verecekleri kefalet sorunlarının çözülmesi noktasında programda yer almaktadır.

Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2018