Sinema filmi, video ve televizyon programları çekim sonrası faaliyetleri KOSGEB tarafından destekleniyor.
Tarih: 25 Ekim 2018

25.10.2018.tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 227 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile “Sinema filmi, video ve televizyon programları çekim sonrası faaliyetleri (ses-görüntü redaksiyonu, asıl kopyaların aktarımı, renk düzeltme, sayısal iyileştirme, görsel efekt, animasyon, alt yazı, başlıklandırma, grafik, vb. işler)” KOSGEB tarafından verilecek hizmet ve desteklerden yararlandırılacak KOBİ’lere dahil edilmiştir.

Bu kararla Destekleri kapsamından çıkartılan herhangi bir sektör olmayıp, aksine “Sinema filmi, video ve televizyon programları çekim sonrası faaliyetleri” destek kapsamına alınmıştır.