KOSGEB Başkanı Uzkurt: “Türkiye 7 Başlıkta Bölge Birincisi”
Tarih: 18 Temmuz 2019

KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, KOBİ Politika Endeksi Batı Balkanlar ve Türkiye Raporu’na göre ülkemizin 10 başlıktan 7’sinde bölge birincisi olduğunu açıkladı. Bu başlıkları; girişimcilik, destek hizmetleri, finansmana erişim, standartlar ve teknik düzenlemeler, inovasyon, çevre ve uluslararasılaşma olarak sıralayan KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Uzkurt, “İlgili kurum ve kuruluşlarımıza düşen görev, iyi olduğumuz alanlarda daha fazla ilerleme sağlamak ve iyileştirilmesi gereken alanlarda iş birliği içerisinde daha fazla çaba sarf etmektir.” dedi.

2016 - 2019 dönemini içeren “KOBİ Politika Endeksi 2019 Batı Balkanlar ve Türkiye” raporu, Sheraton Otel’de düzenlenen bir toplantı ile açıklandı. Raporun tanıtımı nedeniyle düzenlenen toplantıya KOSGEB Başkanı Uzkurt’un yanı sıra Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’ndan Gabriel Munuera Vinals, OECD Küresel İlişkiler, Güney Avrupa Bölümü Başkanı Marzena Kisielewska ile OECD, Avrupa Komisyonu, Avrupa Eğitim Vakfı, Avrupa Kalkınma ve İmar Bankası’nın temsilcileri de katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Uzkurt, özetle şunları söyledi:

SPESİFİK DESTEK PROGRAMLARI

KOSGEB olarak, KOBİ'lerimizin ve girişimcilerimizin ekonomik ve sosyal kalkınmadaki paylarını arttıran, küresel rekabet ortamında güçlü olmalarını sağlayan, yüksek nitelikli destekler veren, öncü kurum vizyonu ile çalışmaktayız. Ülkemizin kalkınma hamlesinin sürdürülebilir kılınması için, KOBİ’lerimize en uygun iş ve yatırım ortamını oluşturarak pekiştirmemiz gerektiğinin bilincindeyiz. Bu bilinçle, KOBİ’lerimizin rekabet güçlerini artıracak, uluslararasılaşmalarını sağlayacak, finansmana erişimlerini kolaylaştıracak ve onların Ar-Ge ve yenilik kapasitelerini geliştirecek politikaları hayata geçiriyoruz. KOBİ’lere yönelik daha spesifik destek programları hazırlamaktayız. KOBİ’lerimizin ihtiyaçlarını dikkate alarak; onların yenilikçi, katma değeri yüksek, teknolojik ürünler üretmelerini sağlayacak politikalar geliştirerek, KOBİ’lerimizin Türkiye’de ve Avrupa’da bilinen, uluslararası pazarlarda yer alabilen güçlü işletmeler olmalarını sağlamayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda KOSGEB mevzuatını ve bilgi sistemi hizmetlerimizi vatandaş odaklı olarak revize ediyor, bürokrasiyi azaltmaya ve sadeleştirmeye yönelik çalışmalar yürütüyoruz.

KOSGEB KOORDİNASYONUNDA

Avrupa Komisyonu tarafından, KOBİ’lerin büyümesi için en uygun ortamı yaratmayı, AB tarafından oluşturulan tüm politikalarda KOBİ’lerin ihtiyaçlarını ön planda tutmayı ve AB hükümetlerine KOBİ vizyonu kazandırmayı amaçlayan Avrupa Küçük İşletmeler Yasası, yaptığımız çalışmalarda bizler için önemli bir referans oluşturmaktadır. Yasa, komisyonun KOBİ’lerin AB ekonomisindeki merkezi rolünü kabul etmesi yönündeki siyasi iradesini yansıtmakta ve ilk defa AB için kapsamlı bir politika çerçevesi belirlemektedir. Yasa, “önce küçük olanı düşün” ilkesi çerçevesinde KOBİ’lerle ilgili temel prensipleri içermektedir. Bu kapsamda yasada, gerek birlik bünyesinde, gerek ulusal düzeyde KOBİ’lere yönelik politikalar oluşturulurken, ülkelere rehberlik etmesi amacıyla 10 temel prensip belirlenmiştir. Yasanın uygulanması ve izlenmesine ilişkin çalışmalar, KOBİ’lerle ilgili kurum ve kuruşlar ile işbirliği içerisinde KOSGEB koordinasyonunda yürütülmektedir.

DAHA FAZLA ÇABA

Türkiye, yasaya ilişkin çalışmalara ilk kez 2009 yılında dahil olmuştur. Ülkemizin yer aldığı bölgede, Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Makedonya, Karadağ ve Sırbistan yer almaktadır. Balkan Ülkeleri ve Türkiye’de Avrupa Küçük İşletmeler Yasası’nın Uygulanması Projesi kapsamında hazırlanan KOBİ Politika Endeksi Batı Balkanlar ve Türkiye Raporu, hükümetlerin KOBİ politikaları, göstergelere bağlı olarak değerlendirilmiş ve sonuç raporu yayımlanmıştır.  KOBİ Politikası Endeksi raporunda Türkiye, 7 prensipte bölge birincisidir. Bunlar; girişimcilik, destek hizmetleri, finansmana erişim, standartlar ve teknik düzenlemeler, inovasyon, çevre ve uluslararasılaşma alanlarıdır. Bu doğrultuda, ilgili kurum ve kuruluşlarımıza düşen görev, iyi olduğumuz alanlarda daha fazla ilerleme sağlamak ve iyileştirilmesi gereken alanlarda iş birliği içerisinde daha fazla çaba sarf etmektir.

PROAKTİF YAKLAŞIM

Söz konusu tüm çalışmalar göstermektedir ki Türkiye, KOBİ’lere yönelik proaktif yaklaşımına devam etmektedir. Ayrıca KOSGEB olarak, Ülkemizdeki KOBİ’lerin uluslararası iş birlikleri ile sağlam temeller atabilecekleri, değer zincirlerine dahil olabilecekleri, büyük işletmeler ile entegrasyon sağlayabilecekleri yeni modeller uygulamaktayız. Tüm bu çalışmaların yanı sıra, özellikle KOBİ’leri hedefleyen, İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı olan COSME Programı’nın koordinasyonu da Başkanlığımız tarafından yürütülmektedir. Avrupa Küçük İşletmeler Yasa’sının hedeflerine hizmet eden COSME programı ile KOBİ'lerin finansmana erişiminin arttırılması, pazarlara erişiminin iyileştirilmesi, çerçeve koşulların geliştirilmesi ve girişimciliğin teşvik edilmesini amaçlanmaktayız.

BAŞARILI PERFORMANS

AB Türkiye Delegasyonu’ndan Gabriel Munuera Vinals, raporda da ortaya konulan Türkiye’nin başarılı performansından memnuniyet duyduklarını belirterek, AB ve Türkiye arasında KOBİ politikaları konusunda bir uyum olduğunu söyledi. OECD Küresel İlişkiler, Güney Avrupa Bölümü Başkanı Marzena Kisielewska, geçmiş iki dönemde de olduğu gibi Türkiye’nin başarılı uygulamalara imza attığını kaydederek, Türkiye’nin bölgedeki öncü rolünün önemine değindi.

RAPORU DEĞERLENDİRDİLER

Açılış konuşmalarının ardından KOSGEB AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Necati Günaydın moderatörlüğünde rapor değerlendirildi. Bu bölümde, OECD Küresel İlişkiler, Güney Avrupa Bölümü Proje Yöneticisi Umur Gökçe, Avrupa Eğitim Vakfı, Girişimcilik ve İşletme Becerileri Uzmanı Lida Kita, OECD Küresel İlişkiler, Güney Avrupa Bölümü Politika Analisti Ali Fuad Turgut ve OECD Küresel İlişkiler, Güney Avrupa Bölümü Politika Analisti Martin Kohtze rapora ilişkin bulguları masaya yatırdı.

Raporun tanıtımı amacıyla ikinci toplantı, yarın İstanbul TOBB Hizmet Binası’nda gerçekleştirilecek.